Sự rơi tự do

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

SỰ RƠI TỰ DO

I. Lí thuyết

- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực

- Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lựcc ản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close