Va chạm đàn hồi

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

VA CHẠM ĐÀN HỒI

I. Lí thuyết

 

- Hai xe giống nhau, xe A chuyển động với vận tốc v, đến va chạm với xe B đang đứng yên.

- Sau va chạm xe A đứng yên, xe B chuyển động với vận tốc v.

Kết luận: xe A đã truyền toàn bộ chuyển động cho xe B.

Đây là va chạm đàn hồi.

II. Ví dụ minh họa

 

Con lắc A đến va chạm vào con lắc 1, chuyển động được truyền nguyên vẹn cho con lắc 3, đưa nó lên độ cao đúng bằng h

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close