Lực cản của chất lưu

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

LỰC CẢN CỦA CHẤT LƯU

I. Lí thuyết

1. Lực cản

- Chất lưu được dùng để chỉ chất lỏng và chất khí

- Mọi vật chuyển động trong chất lưu luôn chịu tác dụng bởi lực cản của chất lưu. Lực này ngược hướng chuyển động và cản trở chuyển động của vật

2. Lực cản phụ thuộc vào yếu nào?

 

 

=> Lực cản của chất lưu (không khí, nước) phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close