Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Uông Ngọc Dậu Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Uông Ngọc Dậu sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1956
 • B
  1957
 • C
  1958
 • D
  1959
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Tác giả Uông Ngọc Dậu quê ở đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Nghệ An
 • C
  Nam Định
 • D
  Thanh Hóa
Câu 3 :

Trước khi trở thành một nhà báo, Uông Ngọc Dậu từng làm gì?

 • A
  Phóng viên
 • B
  Đạo diễn
 • C
  Nhà giáo
 • D
  Nhạc sĩ
Câu 4 :

Ông đã nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại đâu?

 • A
  Tây Nguyên
 • B
  Thanh Hóa
 • C
  Cao Bằng
 • D
  Hà Giang
Câu 5 :

Ông phụ trách Hệ phát thanh dân tộc khi chuyển ra đâu?

 • A
  Nghệ An
 • B
  Hà Nội
 • C
  Thanh Hóa
 • D
  Hà Nam
Câu 6 :

Kể từ cuối những năm bao nhiêu thì nhà báo Uông Ngọc Dậu được biết đến rộng rãi nhất?

 • A
  1970
 • B
  1980
 • C
  1990
 • D
  2000

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Uông Ngọc Dậu sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1956
 • B
  1957
 • C
  1958
 • D
  1959

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Uông Ngọc Dậu sinh năm 1957

Câu 2 :

Tác giả Uông Ngọc Dậu quê ở đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Nghệ An
 • C
  Nam Định
 • D
  Thanh Hóa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Uông Ngọc Dậu quê ở Thanh Hóa

Câu 3 :

Trước khi trở thành một nhà báo, Uông Ngọc Dậu từng làm gì?

 • A
  Phóng viên
 • B
  Đạo diễn
 • C
  Nhà giáo
 • D
  Nhạc sĩ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Vốn là nhà giáo, cuộc đời đã chọn ông trở thành một nhà báo.

Câu 4 :

Ông đã nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại đâu?

 • A
  Tây Nguyên
 • B
  Thanh Hóa
 • C
  Cao Bằng
 • D
  Hà Giang

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông đã nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên

Câu 5 :

Ông phụ trách Hệ phát thanh dân tộc khi chuyển ra đâu?

 • A
  Nghệ An
 • B
  Hà Nội
 • C
  Thanh Hóa
 • D
  Hà Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Chuyển ra Hà Nội, ông phụ trách Hệ phát thanh dân tộc. Tiếp tục mở ra biên độ mới, không phải chỉ là Tây Nguyên, mà là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khắp cả nước.

Câu 6 :

Kể từ cuối những năm bao nhiêu thì nhà báo Uông Ngọc Dậu được biết đến rộng rãi nhất?

 • A
  1970
 • B
  1980
 • C
  1990
 • D
  2000

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Kể từ cuối những năm 2000 mới là lúc tên nhà báo Uông Ngọc Dậu được biết đến rộng rãi nhất

close