Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Uông Ngọc Dậu Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tác giả Uông Ngọc Dậu sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1956
 • B
  1957
 • C
  1958
 • D
  1959

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Uông Ngọc Dậu sinh năm 1957

Câu hỏi 2 :

Tác giả Uông Ngọc Dậu quê ở đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Nghệ An
 • C
  Nam Định
 • D
  Thanh Hóa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Uông Ngọc Dậu quê ở Thanh Hóa

Câu hỏi 3 :

Trước khi trở thành một nhà báo, Uông Ngọc Dậu từng làm gì?

 • A
  Phóng viên
 • B
  Đạo diễn
 • C
  Nhà giáo
 • D
  Nhạc sĩ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Vốn là nhà giáo, cuộc đời đã chọn ông trở thành một nhà báo.

Câu hỏi 4 :

Ông đã nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại đâu?

 • A
  Tây Nguyên
 • B
  Thanh Hóa
 • C
  Cao Bằng
 • D
  Hà Giang

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông đã nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên

Câu hỏi 5 :

Ông phụ trách Hệ phát thanh dân tộc khi chuyển ra đâu?

 • A
  Nghệ An
 • B
  Hà Nội
 • C
  Thanh Hóa
 • D
  Hà Nam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Chuyển ra Hà Nội, ông phụ trách Hệ phát thanh dân tộc. Tiếp tục mở ra biên độ mới, không phải chỉ là Tây Nguyên, mà là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khắp cả nước.

Câu hỏi 6 :

Kể từ cuối những năm bao nhiêu thì nhà báo Uông Ngọc Dậu được biết đến rộng rãi nhất?

 • A
  1970
 • B
  1980
 • C
  1990
 • D
  2000

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Kể từ cuối những năm 2000 mới là lúc tên nhà báo Uông Ngọc Dậu được biết đến rộng rãi nhất

close