Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Trần Cư Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là năm sinh năm mất của tác giả Trần Cư?

 • A
  1918 - 2002
 • B
  1919 – 2003
 • C
  1920 – 2004
 • D
  1921 – 2005

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Trần Cư (1918 – 2002)

Câu hỏi 2 :

Tác giả Trần Cư tên thật là gì?

 • A
  Nguyễn Ngọc Cư
 • B
  Nguyễn Văn Cư
 • C
  Trần Văn Cư
 • D
  Trần Ngọc Cư

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Trần Cư tên thật là Trần Ngọc Cư

Câu hỏi 3 :

Tác giả Trần Cư quê ở đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Quảng Ninh
 • C
  Hải Phòng
 • D
  Hải Dương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả sinh tại Huê Lăng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Câu hỏi 4 :

Sinh tại Hải Phòng nhưng quê gốc của tác giả ở đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Hà Nội
 • C
  Quảng Ninh
 • D
  Hải Dương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả quê gốc ở làng Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội)

Câu hỏi 5 :

Lần đầu tiên trong đời ông có bài đăng trên tờ Tin mới văn chương là vào năm bao nhiêu?

 • A
  1939
 • B
  1940
 • C
  1941
 • D
  1942

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1941, lần đầu tiên trong đời ông có bài đăng trên tờ Tin mới văn chương

Câu hỏi 6 :

Tiểu thuyết thứ bảy là tớ báo Trần Cư cộng tác lâu dài nhất trong giai đoạn nào?

 • A
  Trước Cách mạng tháng 8/1945
 • B
  Sau Cách mạng tháng 8/1945
 • C
  1954 – 1965
 • D
  1965 – 1975

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Trước Cách mạng tháng 8-1945, Tiểu thuyết thứ bảy là tờ báo Trần Cư cộng tác lâu dài nhất

Câu hỏi 7 :

Âm hưởng sáng tác của Trần Cư thời kì trước Cách mạng tháng 8 có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Mang nhiều nét buồn
 • B
  Tâm trạng chung của cả thế hệ nhà văn mất nước khi đó
 • C
  Hào hùng, mang âm hưởng chiến tranh
 • D
  A và B đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Âm hưởng sáng tác của Trần Cư thời kì này có nhiều nét buồn, như tâm trạng chung của cả thế hệ nhà văn mất nước khi đó

Câu hỏi 8 :

Không chỉ sáng tác văn chương, trong năm đầu độc lập (1945-1946), Trần Cư còn tham gia trong lĩnh vực gì?

 • A
  Phóng sự
 • B
  Xã luận
 • C
  Ghi chép, đưa tin về nhiều mảng của đời sống xã hội…
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Không chỉ sáng tác văn chương, trong năm đầu độc lập (1945-1946), Trần Cư còn viết phóng sự, xã luận, ghi chép, đưa tin về nhiều mảng của đời sống xã hội…

close