Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Nguyễn Khoa Điềm Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào đưới đây là quê hương của Nguyễn Khoa Điềm?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Thừa Thiên - Huế
 • C
  Quảng Ngãi
 • D
  Nghệ An
Câu 2 :

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A
  1974
 • B
  1975
 • C
  1976
 • D
  1977
Câu 3 :

Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII năm bao nhiêu?

 • A
  1993
 • B
  1994
 • C
  1995
 • D
  1996
Câu 4 :

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm bao nhiêu?

 • A
  1999
 • B
  2000
 • C
  2001
 • D
  2002
Câu 5 :

Đâu là phong cách sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm?

 • A
  Hồn thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc
 • B
  Thơ mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện và cũng là nguồn cảm hứng cho thơ
 • C
  Giọng điệu tâm tình, ngọt ngào, thương mến
 • D
  Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén, mang màu sắc trữ tình chính luận

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào đưới đây là quê hương của Nguyễn Khoa Điềm?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Thừa Thiên - Huế
 • C
  Quảng Ngãi
 • D
  Nghệ An

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khoa Điềm sinh tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Câu 2 :

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A
  1974
 • B
  1975
 • C
  1976
 • D
  1977

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1975, Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Câu 3 :

Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII năm bao nhiêu?

 • A
  1993
 • B
  1994
 • C
  1995
 • D
  1996

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác gỉa

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII

Câu 4 :

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm bao nhiêu?

 • A
  1999
 • B
  2000
 • C
  2001
 • D
  2002

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm 2001

Câu 5 :

Đâu là phong cách sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm?

 • A
  Hồn thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc
 • B
  Thơ mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện và cũng là nguồn cảm hứng cho thơ
 • C
  Giọng điệu tâm tình, ngọt ngào, thương mến
 • D
  Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén, mang màu sắc trữ tình chính luận

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách văn học của Nguyễn Khoa Điềm:

- Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén

- Mang màu sắc trữ tình chính luận

close