Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Nguyễn Khoa Điềm Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Địa danh nào đưới đây là quê hương của Nguyễn Khoa Điềm?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Thừa Thiên - Huế
 • C
  Quảng Ngãi
 • D
  Nghệ An

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khoa Điềm sinh tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Câu hỏi 2 :

Thông tin nào không đúng về tiểu sử của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

 • A
  Ông thân sinh Nguyễn Khoa Điềm là một nhà nho nghèo.
 • B
  Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương
 • C
  Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Năm 1964, ông tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân
 • D
  Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tiểu sử Nguyễn Khoa Điềm:

- Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

- Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Năm 1964, ông tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân

- Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ

Câu hỏi 3 :

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A
  1974
 • B
  1975
 • C
  1976
 • D
  1977

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1975, Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Câu hỏi 4 :

Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII năm bao nhiêu?

 • A
  1993
 • B
  1994
 • C
  1995
 • D
  1996

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác gỉa

Lời giải chi tiết :

Năm 1996, Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII

Câu hỏi 5 :

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm bao nhiêu?

 • A
  1999
 • B
  2000
 • C
  2001
 • D
  2002

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm 2001

Câu hỏi 6 :

Đâu là phong cách sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm?

 • A
  Hồn thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc
 • B
  Thơ mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện và cũng là nguồn cảm hứng cho thơ
 • C
  Giọng điệu tâm tình, ngọt ngào, thương mến
 • D
  Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén, mang màu sắc trữ tình chính luận

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách văn học của Nguyễn Khoa Điềm:

- Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén

- Mang màu sắc trữ tình chính luận

close