Trắc nghiệm Tìm hiểu Thành ngữ Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Thành ngữ là gì?

 • A
  Là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
 • B
  Là những câu đúc rút kinh nghiệm sống của nhân dân ta
 • C
  Là những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân
 • D
  Tất cả đáp án trên
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

 • A
  Chủ ngữ
 • B
  Vị ngữ
 • C
  Phụ ngữ
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 3 :

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

 • A
  Vắt cổ chày ra nước
 • B
  Chó ăn đá, gà ăn sỏi
 • C
  Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
 • D
  Lanh chanh như hành không muối
Câu 4 :

Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con”

 • A
  Chủ ngữ
 • B
  Vị ngữ
 • C
  Bổ ngữ
 • D
  Trạng ngữ
Câu 5 :

Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?

 • A
  Đeo nhạc cho mèo
 • B
  Đẽo cày giữa đường
 • C
  Ếch ngồi đáy giếng
 • D
  Thầy bói xem voi
Câu 6 :

Giải thích nghĩa của thành ngữ sau: Gợi đục khơi trong.

 • A
  Yên ổn chuyện nhà cửa, nơi ở thì mới có thể yên tâm làm việc tốt được
 • B
  Chỉ người già, khi về già tóc bạc, da xuất hiện đốm đồi mồi
 • C
  Cố gắng tìm lấy điều tốt đẹp giữa những thứ đen tối, xấu xa
 • D
  Thờ ơ, bàng quan trước mọi việc đang diễn ra xung quanh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thành ngữ là gì?

 • A
  Là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
 • B
  Là những câu đúc rút kinh nghiệm sống của nhân dân ta
 • C
  Là những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh

Câu 2 :

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

 • A
  Chủ ngữ
 • B
  Vị ngữ
 • C
  Phụ ngữ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ hoặc phụ ngữ

Câu 3 :

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

 • A
  Vắt cổ chày ra nước
 • B
  Chó ăn đá, gà ăn sỏi
 • C
  Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
 • D
  Lanh chanh như hành không muối

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xem xét câu nào không phải thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Câu C là ca dao

Câu 4 :

Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con”

 • A
  Chủ ngữ
 • B
  Vị ngữ
 • C
  Bổ ngữ
 • D
  Trạng ngữ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chia cấu trúc các thành phần câu

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ trong câu trên đóng vai trò vị ngữ

Câu 5 :

Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?

 • A
  Đeo nhạc cho mèo
 • B
  Đẽo cày giữa đường
 • C
  Ếch ngồi đáy giếng
 • D
  Thầy bói xem voi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các truyện ngụ ngôn đã học ở lớp 6 và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Đeo nhạc cho mèo là đáp án chính xác

Câu 6 :

Giải thích nghĩa của thành ngữ sau: Gợi đục khơi trong.

 • A
  Yên ổn chuyện nhà cửa, nơi ở thì mới có thể yên tâm làm việc tốt được
 • B
  Chỉ người già, khi về già tóc bạc, da xuất hiện đốm đồi mồi
 • C
  Cố gắng tìm lấy điều tốt đẹp giữa những thứ đen tối, xấu xa
 • D
  Thờ ơ, bàng quan trước mọi việc đang diễn ra xung quanh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc và giải nghĩa câu thành ngữ

Lời giải chi tiết :

Gợi đục khơi trong nghĩa là cố gắng tìm lấy điều tốt đẹp giữa những thứ đen tối, xấu xa

close