Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Chất làm gỉ Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Chất làm gỉ là cuộc trò chuyện giữa ai?

 • A

  Viên đại tá – Người gác cổng

 • B

  Viên đại tá – Viên trung sĩ

 • C

  Viên trung sĩ – Người gác cổng

 • D

  2 viên trung sĩ

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chất làm gỉ?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Nghị luận

Câu 3 :

Vì sao viên đại tá muốn nói chuyện với viên trung sĩ?

 • A

  Vì viên trung sĩ gây rắc rối lớn

 • B

  Vì viên trung sĩ làm việc gì cũng không thành

 • C

  Vì viên đại tá muốn tăng cấp cho viên trung sĩ

 • D

  Vì viên đại tá muốn đuổi viên trung sĩ

Câu 4 :

Lí do gì khiến viên trung sĩ làm việc gì cũng không thành?

 • A

  Anh ấy không thích làm việc trong quân ngũ

 • B

  Anh ấy mệt mỏi với công việc

 • C

  Anh ấy không có năng lực làm việc

 • D

  Anh ấy muốn sống không có chiến tranh

Câu 5 :

Viên trung sĩ muốn làm gì để làm biến mất những cỗ đại bác, xe tăng…?

 • A

  Gây chiến tranh

 • B

  Tạo ra chất làm hoen gỉ

 • C

  Làm nổ chúng

 • D

  Trốn khỏi quân ngũ

Câu 6 :

Trước ý nghĩ tạo ra chất làm hoen gỉ của viên trung sĩ, viên đại tá muốn anh gặp ai?

 • A

  Bác sĩ tâm lý

 • B

  Chỉ huy quân sự

 • C

  Vợ của viên trung sĩ

 • D

  Bố mẹ của viên trung sĩ

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Chất làm gỉ, viên trung sĩ có thực hiện được mong muốn tạo ra chất làm hoen gỉ không?

Có

Không

Câu 8 :

Truyện Chất làm gỉ thể hiện ước mơ gì?

 • A

  Khám phá vũ trụ

 • B

  Chấm dứt chiến tranh, hướng đến mục đích hòa bình của thế giới

 • C

  Khám phá đại dương

 • D

  Khám phá tâm trái đất

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Chất làm gỉ là cuộc trò chuyện giữa ai?

 • A

  Viên đại tá – Người gác cổng

 • B

  Viên đại tá – Viên trung sĩ

 • C

  Viên trung sĩ – Người gác cổng

 • D

  2 viên trung sĩ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung văn bản Chất làm gỉ

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chất làm gỉ là cuộc trò chuyện giữa viên đại tá và viên trung sĩ

Câu 2 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chất làm gỉ?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Nghị luận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung văn bản Chất làm gỉ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chất làm gỉ là tự sự

Câu 3 :

Vì sao viên đại tá muốn nói chuyện với viên trung sĩ?

 • A

  Vì viên trung sĩ gây rắc rối lớn

 • B

  Vì viên trung sĩ làm việc gì cũng không thành

 • C

  Vì viên đại tá muốn tăng cấp cho viên trung sĩ

 • D

  Vì viên đại tá muốn đuổi viên trung sĩ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung văn bản Chất làm gỉ

Lời giải chi tiết :

Viên đại tá muốn nói chuyện với viên trung sĩ vì ông nghe nói viên trung sĩ bị căng thẳng thần kinh và làm việc gì cũng không thành

Câu 4 :

Lí do gì khiến viên trung sĩ làm việc gì cũng không thành?

 • A

  Anh ấy không thích làm việc trong quân ngũ

 • B

  Anh ấy mệt mỏi với công việc

 • C

  Anh ấy không có năng lực làm việc

 • D

  Anh ấy muốn sống không có chiến tranh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung văn bản Chất làm gỉ

Lời giải chi tiết :

Lí do gì khiến viên trung sĩ làm việc gì cũng không thành vì anh ta muốn sống không có chiến tranh

Câu 5 :

Viên trung sĩ muốn làm gì để làm biến mất những cỗ đại bác, xe tăng…?

 • A

  Gây chiến tranh

 • B

  Tạo ra chất làm hoen gỉ

 • C

  Làm nổ chúng

 • D

  Trốn khỏi quân ngũ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung văn bản Chất làm gỉ

Lời giải chi tiết :

Viên trung sĩ muốn tạo ra chất làm hoen gỉ để làm biến mất những cỗ đại bác, xe tăng…

Câu 6 :

Trước ý nghĩ tạo ra chất làm hoen gỉ của viên trung sĩ, viên đại tá muốn anh gặp ai?

 • A

  Bác sĩ tâm lý

 • B

  Chỉ huy quân sự

 • C

  Vợ của viên trung sĩ

 • D

  Bố mẹ của viên trung sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung văn bản Chất làm gỉ

Lời giải chi tiết :

Trước ý nghĩ tạo ra chất làm hoen gỉ của viên trung sĩ, viên đại tá muốn anh gặp bác sĩ Mét-thiu

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Chất làm gỉ, viên trung sĩ có thực hiện được mong muốn tạo ra chất làm hoen gỉ không?

Có

Không

Đáp án

Có

Không

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung văn bản Chất làm gỉ

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Chất làm gỉ, viên trung sĩ đã tạo ra được chất làm hoen gỉ.

Câu 8 :

Truyện Chất làm gỉ thể hiện ước mơ gì?

 • A

  Khám phá vũ trụ

 • B

  Chấm dứt chiến tranh, hướng đến mục đích hòa bình của thế giới

 • C

  Khám phá đại dương

 • D

  Khám phá tâm trái đất

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung văn bản Chất làm gỉ

Lời giải chi tiết :

Truyện Chất làm gỉ thể hiện ước mơ chấm dứt chiến tranh, hướng đến mục đích hòa bình của thế giới

close