Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam do ai sáng tác?

 • A

  Nguyên Hồng

 • B

  Bùi Hồng

 • C

  Nam Cao

 • D

  Nguyễn Tuân

Câu 2 :

Văn bản được chia làm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Nghị luận

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nội dung của các phần trong văn bản là:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Thiên nhiên trong truyện Đất rừng phương Nam

Con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Giới thiệu về truyện Đất rừng phương Nam

Câu 5 :

Văn bản bàn về vấn đề gì trong truyện Đất rừng phương Nam?

 • A

  Thiên nhiên và con người

 • B

  Thiên nhiên và động vật

 • C

  Con người và loài vật

 • D

  Con người và loài vật

Câu 6 :

Theo tác giả Bùi Hồng, con người Nam Bộ được Đoàn Giỏi khắc họa như thế nào?

 • A

  Dịu dàng

 • B

  Nóng nảy

 • C

  Sắc sảo

 • D

  Rụt rè

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Những nhân vật nào được tác giả Bùi Hồng nhắc đến trong phần 3 của văn bản?

Dì Tư Béo

Cậu bé Cò

Lão Ba Ngù

Thầy giáo Bảy

Chú Huỳnh Tấn

Ông Hai bán rắn

Chú Võ Tòng

Câu 8 :

Câu văn nào trong văn bản nêu đánh giá chung về truyện Đất rừng phương Nam?

 • A

  Cùng với thiên nhiên được Đoàn Giỏi vẽ với những màu sắc lộng lẫy, cuồn cuộn, tràn trề sức sống là những con người Nam Bộ với những nét sắc sảo lạ lùng.

 • B

  Nhân vật trong Đất rừng phương Nam có nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề như một xã hội thu nhỏ, hoạt động suốt hai triền sông vào rừng U Minh, xuống tận mũi Cà Mau

 • C

  Truyện Đất rừng phương Nam có kết cấu chương hồi kiểu truyền thống: không gian, thời gian rạch ròi, nhân vật thiện ác, trắng đen tách bạch và bộc lộ qua hành động, hình dáng, ngôn ngữ

 • D

  Có thể nói, Đất rừng phương Nam đã nói được cái tinh túy của hồn đất, hồn người một vùng châu thổ Cửu Long Giang

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam do ai sáng tác?

 • A

  Nguyên Hồng

 • B

  Bùi Hồng

 • C

  Nam Cao

 • D

  Nguyễn Tuân

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nguyễn Tuân

Lời giải chi tiết :

Văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam do nhà văn Bùi Hồng sáng tác

Câu 2 :

Văn bản được chia làm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “phù hợp với đại chúng trẻ em”): Giới thiệu về truyện Đất rừng phương Nam

- Phần 2 (tiếp theo đến “dãy trường thành vô tận…”): Thiên nhiên trong truyện Đất rừng phương Nam

- Phần 3 (còn lại): Con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Nghị luận

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nội dung của các phần trong văn bản là:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Thiên nhiên trong truyện Đất rừng phương Nam

Con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Giới thiệu về truyện Đất rừng phương Nam

Đáp án

Phần 1

Giới thiệu về truyện Đất rừng phương Nam

Phần 2

Thiên nhiên trong truyện Đất rừng phương Nam

Phần 3

Con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

- Phần 1 (từ đầu đến “phù hợp với đại chúng trẻ em”): Giới thiệu về truyện Đất rừng phương Nam

- Phần 2 (tiếp theo đến “dãy trường thành vô tận…”): Thiên nhiên trong truyện Đất rừng phương Nam

- Phần 3 (còn lại): Con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Câu 5 :

Văn bản bàn về vấn đề gì trong truyện Đất rừng phương Nam?

 • A

  Thiên nhiên và con người

 • B

  Thiên nhiên và động vật

 • C

  Con người và loài vật

 • D

  Con người và loài vật

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Con người và loài vật

Lời giải chi tiết :

Văn bản bàn về thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Câu 6 :

Theo tác giả Bùi Hồng, con người Nam Bộ được Đoàn Giỏi khắc họa như thế nào?

 • A

  Dịu dàng

 • B

  Nóng nảy

 • C

  Sắc sảo

 • D

  Rụt rè

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả Bùi Hồng, con người Nam Bộ được Đoàn Giỏi khắc họa với những nét sắc sảo, lạ lùng

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Những nhân vật nào được tác giả Bùi Hồng nhắc đến trong phần 3 của văn bản?

Dì Tư Béo

Cậu bé Cò

Lão Ba Ngù

Thầy giáo Bảy

Chú Huỳnh Tấn

Ông Hai bán rắn

Chú Võ Tòng

Đáp án

Dì Tư Béo

Lão Ba Ngù

Ông Hai bán rắn

Chú Võ Tòng

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong phần 3, tác giả nhắc tới các nhân vật: dì Tư Béo, lão Ba Ngù, ông Hai bán rắn, chú Võ Tòng

Câu 8 :

Câu văn nào trong văn bản nêu đánh giá chung về truyện Đất rừng phương Nam?

 • A

  Cùng với thiên nhiên được Đoàn Giỏi vẽ với những màu sắc lộng lẫy, cuồn cuộn, tràn trề sức sống là những con người Nam Bộ với những nét sắc sảo lạ lùng.

 • B

  Nhân vật trong Đất rừng phương Nam có nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề như một xã hội thu nhỏ, hoạt động suốt hai triền sông vào rừng U Minh, xuống tận mũi Cà Mau

 • C

  Truyện Đất rừng phương Nam có kết cấu chương hồi kiểu truyền thống: không gian, thời gian rạch ròi, nhân vật thiện ác, trắng đen tách bạch và bộc lộ qua hành động, hình dáng, ngôn ngữ

 • D

  Có thể nói, Đất rừng phương Nam đã nói được cái tinh túy của hồn đất, hồn người một vùng châu thổ Cửu Long Giang

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại nội dung của văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu văn nêu đánh giá chung về truyện Đất rừng phương Nam là: Có thể nói, Đất rừng phương Nam đã nói được cái tinh túy của hồn đất, hồn người một vùng châu thổ Cửu Long Giang.

close