Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa được trích từ báo điện tử nào?

 • A
  dlib.huc.edu.vn
 • B
  baogiaothong.vn
 • C
  chonoicantho.vn
 • D
  dsvh.gov.vn
Câu 2 :

Trong khoảng thế kỉ nào thì các dân tộc miền núi phía Bắc di chuyển bằng cách đi bộ là chính?

 • A
  X - XV
 • B
  X - XVI
 • C
  X - XVII
 • D
  X - XVIII
Câu 3 :

Một số tộc người sinh sống ở ven sông nào đã biết đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông trên sông suối lớn?

 • A
  Sông Đà
 • B
  Sông Mã
 • C
  Sông Lam
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 4 :

Thuyền của họ được đóng bằng các loại gỗ dai, nhẹ, không nứt, chịu nước… tuyệt đối không dùng loại gỗ gì làm thuyền?

 • A
  Gỗ dầu
 • B
  Gỗ sao
 • C
  Gỗ trám
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 5 :

Khác với Tây Nguyên, ngoài dùng thuyền, cư dân miền núi phía Bắc còn dùng phương tiện gì?

 • A
  Bè
 • B
  Mảng
 • C
  Ghe
 • D
  A và B đúng
Câu 6 :

Người Sán Dìu còn khá phổ biến trong việc dùng phương tiện gì?

 • A
  Xe quệt trâu kéo
 • B
  Xe ngựa
 • C
  Ghe
 • D
  Xuồng
Câu 7 :

Người Mông (Hmông), Hà Nhì, Dao,… thường sử dụng phương tiện gì?

 • A
  Xe quệt trâu kéo
 • B
  Ghe
 • C
  Ngựa
 • D
  Xuồng
Câu 8 :

Người Tây Nguyên hiếm khi dùng trâu làm sức kéo để vận chuyển như một số dân tộc miền núi phía Bắc. Họ thường sử dụng phương tiện nào?

 • A
  Sức voi
 • B
  Sức ngựa
 • C
  Sức trâu
 • D
  A và B đúng
Câu 9 :

Trong khoảng từ thế kỉ X – XVIII, nghề săn voi và thuần dưỡng voi đặc biệt phát triển ở vùng nào?

 • A
  Mnông Bu-dâng và Mnông Preh
 • B
  Phnôm Pênh và Bắt-đom-boong
 • C
  Kom-pông Chàm và Xi-ha-núc Vin
 • D
  Xiêm Rệp và Phnôm Pênh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa được trích từ báo điện tử nào?

 • A
  dlib.huc.edu.vn
 • B
  baogiaothong.vn
 • C
  chonoicantho.vn
 • D
  dsvh.gov.vn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa được trích từ báo điện tử dlib.huc.edu.vn

Câu 2 :

Trong khoảng thế kỉ nào thì các dân tộc miền núi phía Bắc di chuyển bằng cách đi bộ là chính?

 • A
  X - XV
 • B
  X - XVI
 • C
  X - XVII
 • D
  X - XVIII

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Quan sát phần mở đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong khoảng thế kỉ X – XVIII, các dân tộc miền núi phía Bắc di chuyển bằng cách đi bộ là chính

Câu 3 :

Một số tộc người sinh sống ở ven sông nào đã biết đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông trên sông suối lớn?

 • A
  Sông Đà
 • B
  Sông Mã
 • C
  Sông Lam
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Quan sát phần mở đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Một số tộc người sinh sống ở ven sông Đà, sông Mã hay sông Lam… đã biết đóng thuyền và sử dụng thuyền vận chuyển, lưu thông trên sông suối lớn

Câu 4 :

Thuyền của họ được đóng bằng các loại gỗ dai, nhẹ, không nứt, chịu nước… tuyệt đối không dùng loại gỗ gì làm thuyền?

 • A
  Gỗ dầu
 • B
  Gỗ sao
 • C
  Gỗ trám
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Thuyền của họ được đóng bằng các loại gỗ dai, nhẹ, không nứt, chịu nước… tuyệt đối không dùng gỗ trám làm thuyền

Câu 5 :

Khác với Tây Nguyên, ngoài dùng thuyền, cư dân miền núi phía Bắc còn dùng phương tiện gì?

 • A
  Bè
 • B
  Mảng
 • C
  Ghe
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Khác với Tây Nguyên, ngoài dùng thuyền, cư dân miền núi phía Bắc còn dùng bè, mảng tương đối phổ biến

Câu 6 :

Người Sán Dìu còn khá phổ biến trong việc dùng phương tiện gì?

 • A
  Xe quệt trâu kéo
 • B
  Xe ngựa
 • C
  Ghe
 • D
  Xuồng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn “Người Sán Dìu còn khá phổ biến” đến “người Sán Dìu”

Lời giải chi tiết :

Người Sán Dìu còn khá phổ biến trong việc dùng xe quệt trâu kéo để vận chuyển phân bón ra ruộng nương, chở lúa, hoa mùa, củi về nhà

Câu 7 :

Người Mông (Hmông), Hà Nhì, Dao,… thường sử dụng phương tiện gì?

 • A
  Xe quệt trâu kéo
 • B
  Ghe
 • C
  Ngựa
 • D
  Xuồng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn “Người Hmôn” đến “các bản làng”

Lời giải chi tiết :

Người Mông (Hmông), Hà Nhì, Dao,… thường cưỡi ngựa và dùng sức ngựa để vận chuyển đồ đạc, hàng hóa hay đi chợ

Câu 8 :

Người Tây Nguyên hiếm khi dùng trâu làm sức kéo để vận chuyển như một số dân tộc miền núi phía Bắc. Họ thường sử dụng phương tiện nào?

 • A
  Sức voi
 • B
  Sức ngựa
 • C
  Sức trâu
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý phần (2) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Người Tây Nguyên hiếm khi dùng trâu làm sức kéo để vận chuyển như một số dân tộc miền núi phía Bắc. Họ thường dùng sức voi, sức ngựa… vào việc vận chuyển

Câu 9 :

Trong khoảng từ thế kỉ X – XVIII, nghề săn voi và thuần dưỡng voi đặc biệt phát triển ở vùng nào?

 • A
  Mnông Bu-dâng và Mnông Preh
 • B
  Phnôm Pênh và Bắt-đom-boong
 • C
  Kom-pông Chàm và Xi-ha-núc Vin
 • D
  Xiêm Rệp và Phnôm Pênh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý phần (2) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong khoảng từ thế kỉ X – XVIII, nghề săn voi và thuần dưỡng voi đặc biệt phát triển ở vùng Mnông Bu-dâng và Mnông Preh, và nhất là ở khu vực Bản Đôn – Ea-sup

close