Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hoàng Trung Thông Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông?

 • A
  1925
 • B
  1926
 • C
  1927
 • D
  1928
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây?

 • A
  Nguyễn Nhật Ánh
 • B
  Võ Nguyên Giáp
 • C
  Lâm Thị Mỹ Dạ
 • D
  Hồ Chí Minh
Câu 3 :

Hoàng Trung Thông từng làm chức vụ Ủy viên Ban chấp hành trong Hội nhà văn Việt Nam những khóa nào?

 • A
  IV, V
 • B
  III, IV
 • C
  II, III
 • D
  I, II
Câu 4 :

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào?

 • A
  Nhà văn
 • B
  Nhà thơ
 • C
  Nhà biên kịch
 • D
  Nhà biên tập
Câu 5 :

Hoàng Trung Thông là nhà thơ tiêu biểu trong những thời kì nào?

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mỹ

 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai
Câu 6 :

Văn bản nào dưới đây không phải của Hoang Trung Thông?

 • A
  Chuyện cổ nước mình
 • B
  Quê hương chiến đấu
 • C
  Đường chúng ta đi
 • D
  Những cánh buồm
Câu 7 :

Tác phẩm Quê hương chiến đấu của Hoàng Trung Thông được viết năm nào?

 • A
  1954
 • B
  1955
 • C
  1956
 • D
  1957
Câu 8 :

Thơ ca của Hoàng Trung Thông không có vai trò gì đối với người đọc?

 • A
  Giúp con người sống tốt hơn
 • B
  Đánh thức tình yêu với con người
 • C
  Khiến kẻ thù xâm lược phải khiếp sợ và từ bỏ ý định xâm lăng
 • D
  Nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo của con người

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Hoàng Trung Thông?

 • A
  1925
 • B
  1926
 • C
  1927
 • D
  1928

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hoàng Trung Thông sinh năm 1925

Câu 2 :

Hoàng Trung Thông cùng quê với nhân vật nào dưới đây?

 • A
  Nguyễn Nhật Ánh
 • B
  Võ Nguyên Giáp
 • C
  Lâm Thị Mỹ Dạ
 • D
  Hồ Chí Minh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Nghệ An => cùng quê với Bác Hồ

Câu 3 :

Hoàng Trung Thông từng làm chức vụ Ủy viên Ban chấp hành trong Hội nhà văn Việt Nam những khóa nào?

 • A
  IV, V
 • B
  III, IV
 • C
  II, III
 • D
  I, II

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hoàng Trung Thông từng làm chức vụ Ủy viên BCH trong Hội nhà văn Việt Nam khóa I và II

Câu 4 :

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào?

 • A
  Nhà văn
 • B
  Nhà thơ
 • C
  Nhà biên kịch
 • D
  Nhà biên tập

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hoàng Trung Thông nổi tiếng nhất với vai trò nhà thơ

Câu 5 :

Hoàng Trung Thông là nhà thơ tiêu biểu trong những thời kì nào?

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mỹ

 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Hoàng Trung Thông là nhà thơ tiêu biểu trong cả hai thời kì chống Pháp và Mỹ

Câu 6 :

Văn bản nào dưới đây không phải của Hoang Trung Thông?

 • A
  Chuyện cổ nước mình
 • B
  Quê hương chiến đấu
 • C
  Đường chúng ta đi
 • D
  Những cánh buồm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Chuyện cổ nước mình là bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ

Câu 7 :

Tác phẩm Quê hương chiến đấu của Hoàng Trung Thông được viết năm nào?

 • A
  1954
 • B
  1955
 • C
  1956
 • D
  1957

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được viết năm 1955

Câu 8 :

Thơ ca của Hoàng Trung Thông không có vai trò gì đối với người đọc?

 • A
  Giúp con người sống tốt hơn
 • B
  Đánh thức tình yêu với con người
 • C
  Khiến kẻ thù xâm lược phải khiếp sợ và từ bỏ ý định xâm lăng
 • D
  Nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo của con người

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thơ ca của ông giúp con người sống tốt hơn, tâm hồng trong sạch hơn, đánh thức tình yêu với con người, nỗ lực đấu tranh vì những lý tưởng nhân đạo và sự tiến bộ của con người

close