Trắc nghiệm Phân tích bài thơ Những cánh buồm Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật chính trong bài thơ Những cánh buồm là ai?

 • A
  Người cha
 • B
  Người con
 • C
  Cha và con
 • D
  Biển cản
Câu 2 :

Cảnh vật thiên nhiên trong bài thơ Những cánh buồm hiện lên như thế nào?

 • A
  Tươi sáng
 • B
  Ảm đạm
 • C
  Xám xịt
 • D
  U ám
Câu 3 :

Trong văn bản Những cánh buồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát?

 • A
  Lom khom
 • B
  Lênh khênh
 • C
  Lù khù
 • D
  Cao cao
Câu 4 :

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con nước, lòng cha đã có tâm trạng gì?

 • A
  Lo lắng
 • B
  Thao thức
 • C
  Bất ngờ
 • D
  Vui phơi phới
Câu 5 :

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai?

 • A
  Liệt kê
 • B
  So sánh
 • C
  Hoán dụ
 • D
  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
Câu 6 :

Trong bài thơ Những cánh buồm, người con đã đề nghị mượn thứ gì để đi khám phá thế giới?

 • A
  Con thuyền
 • B
  Buồm trắng
 • C
  Con sóng
 • D
  Đám mây
Câu 7 :

Qua cuộc trò chuyện của hai cha con trong văn bản Những cánh buồm, ta thấy được điều gì?

 • A
  Thấy tình cảm cũng như khát vọng của hai cha con
 • B
  Thấy được ước vọng mong con trưởng thành của người cha
 • C
  Thấy tình yêu thương gia đình và thiên nhiên của hai cha con
 • D
  Thấy được ước vọng muốn đi thuyền của người con
Câu 8 :

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho điều gì?

 • A
  Sự thịnh vượng
 • B
  Sự sáng tạo
 • C
  Khát vọng khám phá
 • D
  Mong ước đổi đời
Câu 9 :

Câu thơ “Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi…” thể hiện khát khao khám phá của ai?

 • A
  Người mẹ
 • B
  Người cha
 • C
  Người con
 • D
  Người em
Câu 10 :

Bài thơ thể hiện rõ nét nhất tình cảm gì?

 • A
  Tình yêu thiên nhiên
 • B
  Tình cảm gia đình
 • C
  Tình yêu nước
 • D
  Tình bạn bè

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật chính trong bài thơ Những cánh buồm là ai?

 • A
  Người cha
 • B
  Người con
 • C
  Cha và con
 • D
  Biển cản

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong bài thơ là cha và con

Câu 2 :

Cảnh vật thiên nhiên trong bài thơ Những cánh buồm hiện lên như thế nào?

 • A
  Tươi sáng
 • B
  Ảm đạm
 • C
  Xám xịt
 • D
  U ám

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Cảnh vật thiên nhiên trong bài thơ Những cánh buồm hiện lên tươi sáng, rực rỡ

Câu 3 :

Trong văn bản Những cánh buồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát?

 • A
  Lom khom
 • B
  Lênh khênh
 • C
  Lù khù
 • D
  Cao cao

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Câu thơ: Bóng cha dài lênh khênh

Câu 4 :

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con nước, lòng cha đã có tâm trạng gì?

 • A
  Lo lắng
 • B
  Thao thức
 • C
  Bất ngờ
 • D
  Vui phơi phới

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc lại khổ thơ thứ hai

Lời giải chi tiết :

Trong bài thơ, khi nghe con bước, lòng cha đã vui phơi phới

Câu 5 :

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai?

 • A
  Liệt kê
 • B
  So sánh
 • C
  Hoán dụ
 • D
  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật ẩn dụ được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai

Câu 6 :

Trong bài thơ Những cánh buồm, người con đã đề nghị mượn thứ gì để đi khám phá thế giới?

 • A
  Con thuyền
 • B
  Buồm trắng
 • C
  Con sóng
 • D
  Đám mây

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Cậu bé đã ngỏ ý mượn buồm trắng để đi xa

Câu 7 :

Qua cuộc trò chuyện của hai cha con trong văn bản Những cánh buồm, ta thấy được điều gì?

 • A
  Thấy tình cảm cũng như khát vọng của hai cha con
 • B
  Thấy được ước vọng mong con trưởng thành của người cha
 • C
  Thấy tình yêu thương gia đình và thiên nhiên của hai cha con
 • D
  Thấy được ước vọng muốn đi thuyền của người con

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Qua cuộc trò chuyện của hai cha con trong văn bản Những cánh buồm, ta thấy được tình cảm cũng như khát vọng của hai cha con

Câu 8 :

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho điều gì?

 • A
  Sự thịnh vượng
 • B
  Sự sáng tạo
 • C
  Khát vọng khám phá
 • D
  Mong ước đổi đời

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho khát vọng khám phá của hai cha con

Câu 9 :

Câu thơ “Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi…” thể hiện khát khao khám phá của ai?

 • A
  Người mẹ
 • B
  Người cha
 • C
  Người con
 • D
  Người em

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Câu thơ thể hiện khát khao khám phá của người con

Câu 10 :

Bài thơ thể hiện rõ nét nhất tình cảm gì?

 • A
  Tình yêu thiên nhiên
 • B
  Tình cảm gia đình
 • C
  Tình yêu nước
 • D
  Tình bạn bè

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản, suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Bài thơ có xuất hiện thấp thoáng hình ảnh đất nước và thiên nhiên nhưng thứ có tình cảm thể hiện rõ nét nhất là tình cảm gia đình

close