Trắc nghiệm Lý thuyết Nói giảm nói tránh Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nói giảm nói tránh là gì?

 • A
  Là dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
 • B
  Là dùng các từ ngữ sử dụng khi miêu tả con người để gọi tên, miêu tả con vật, đồ vật hay sự vật nào đó
 • C
  Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng
 • D
  Là phóng đại quá mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh với nói quá là?

 • A
  Đều phóng đại hay khoa trương một sự việc
 • B
  Đều không đi thẳng vào vấn đề mà làm giảm đi tiêu cực
 • C
  Đều đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng
 • D
  Đều nói một cách không chính xác về sự việc đã xảy ra
Câu 3 :

Trường hợp nào sau đây không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

 • A
  Khi muốn tránh cảm giác đau buồn, sợ hãi, gai người, thô tục, thiếu phần lịch sự
 • B
  Khi muốn thể hiện sự tôn trọng với người đang đối thoại với mình
 • C
  Khi muốn thể hiện sự thiếu tôn trọng với người đang đối thoại với mình
 • D
  Khi muốn nhận xét một cách chân thành, tế nhị, lịch sự và có văn hóa để người nghe dễ dàng tiếp thu
Câu 4 :

Không nên sử dụng nói giảm nói tránh trong tình huống nào?

 • A
  Khi muốn thể hiện sự tôn trọng với người đang đối thoại với mình
 • B
  Khi thực sự cần phê bình nghiêm khắc, nói thẳng, nói đúng mức độ sự thật với một ai đó đang mắc lỗi
 • C
  Khi muốn tránh cảm giác đau buồn, sợ hãi, gai người, thô tục, thiếu phần lịch sự
 • D
  Khi muốn nhận xét một cách chân thành, tế nhị, lịch sự và có văn hóa để người nghe dễ dàng tiếp thu
Câu 5 :

Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

 • A
  Con đường mòn chạy thẳng đến tận chân trời
 • B
  Cày đồng đang buổi ban trưaMồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
 • C
  Tấc đất, tấc vàng
 • D
  Anh ấy không bao giờ trở về nữa, mãi mãi nằm lại ở chiến trường B
Câu 6 :

Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

 • A
  Áo bào thay chiếu anh về đấtSông Mã gầm lên khúc độc hành
 • B
  Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối
 • C
  Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 • D
  Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nói giảm nói tránh là gì?

 • A
  Là dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
 • B
  Là dùng các từ ngữ sử dụng khi miêu tả con người để gọi tên, miêu tả con vật, đồ vật hay sự vật nào đó
 • C
  Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng
 • D
  Là phóng đại quá mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nói giảm nói tránh

Lời giải chi tiết :

Nói giảm nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.

Câu 2 :

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh với nói quá là?

 • A
  Đều phóng đại hay khoa trương một sự việc
 • B
  Đều không đi thẳng vào vấn đề mà làm giảm đi tiêu cực
 • C
  Đều đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng
 • D
  Đều nói một cách không chính xác về sự việc đã xảy ra

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nói giảm nói tránh

Lời giải chi tiết :

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh và nói quá là đều nói một cách không chính xác về sự việc đã xảy ra

Câu 3 :

Trường hợp nào sau đây không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

 • A
  Khi muốn tránh cảm giác đau buồn, sợ hãi, gai người, thô tục, thiếu phần lịch sự
 • B
  Khi muốn thể hiện sự tôn trọng với người đang đối thoại với mình
 • C
  Khi muốn thể hiện sự thiếu tôn trọng với người đang đối thoại với mình
 • D
  Khi muốn nhận xét một cách chân thành, tế nhị, lịch sự và có văn hóa để người nghe dễ dàng tiếp thu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về biện pháp nói giảm nói tránh

Lời giải chi tiết :

Trường hợp “Khi muốn thể hiện sự thiếu tôn trọng với người đang đối thoại với mình” không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh

Câu 4 :

Không nên sử dụng nói giảm nói tránh trong tình huống nào?

 • A
  Khi muốn thể hiện sự tôn trọng với người đang đối thoại với mình
 • B
  Khi thực sự cần phê bình nghiêm khắc, nói thẳng, nói đúng mức độ sự thật với một ai đó đang mắc lỗi
 • C
  Khi muốn tránh cảm giác đau buồn, sợ hãi, gai người, thô tục, thiếu phần lịch sự
 • D
  Khi muốn nhận xét một cách chân thành, tế nhị, lịch sự và có văn hóa để người nghe dễ dàng tiếp thu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nói giảm nói tránh

Lời giải chi tiết :

Không nên sử dụng nói giảm nói tránh khi thực sự cần phê bình nghiêm khắc, nói thẳng, nói đúng mức độ sự thật với một ai đó đang mắc lỗi

Câu 5 :

Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

 • A
  Con đường mòn chạy thẳng đến tận chân trời
 • B
  Cày đồng đang buổi ban trưaMồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
 • C
  Tấc đất, tấc vàng
 • D
  Anh ấy không bao giờ trở về nữa, mãi mãi nằm lại ở chiến trường B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nói giảm nói tránh

Lời giải chi tiết :

Câu “Anh ấy không bao giờ trở về nữa, mãi mãi nằm lại ở chiến trường B” sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh

Câu 6 :

Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

 • A
  Áo bào thay chiếu anh về đấtSông Mã gầm lên khúc độc hành
 • B
  Trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối
 • C
  Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 • D
  Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nói giảm nói tránh

Lời giải chi tiết :

Câu “Áo bào thay chiếu anh về đất / Sông Mã gầm lên khúc độc hành” sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh

close