Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Tượng đại vĩ đại nhất Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất được viết năm bao nhiêu?

 • A
  2010
 • B
  2011
 • C
  2012
 • D
  2013
Câu 2 :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất thuộc thể loại gì?

 • A
  Văn bản nghị luận
 • B
  Văn bản thông tin
 • C
  Thơ ca
 • D
  Tiểu thuyết
Câu 3 :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất viết về nội dung gì?

 • A
  Ca ngợi đức tính giản dị của Bác Hồ
 • B
  Ca ngợi sự hiên ngang, bất khuất, ngay thẳng của cây tre Việt Nam
 • C
  Ca ngợi truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hi sinh vì đất nước
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 4 :

Theo tác giả, tên tuổi các anh hùng liệt sĩ trở thành điều gì?

 • A
  Thành tên sông, tên núi
 • B
  Hóa vào hình sông, thế núi
 • C
  A và B sai
 • D
  A và B đúng
Câu 5 :

Hình hài Tổ quốc, vượng khí quốc gia, sức sống dân tộc được bồi đắp từ điều gì?

 • A
  Từ hình sông, thế núi
 • B
  Mồ hôi, xương máu, trí tuệ của hàng triệu người con ưu tú, qua bao thế hệ
 • C
  Từ sự kết hợp văn hóa các quốc gia
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Với người con đất Việt, điều gì đã trở thành thứ vũ khí vô hình khiến kẻ thù run sợ?

 • A
  Cái chết – sự hy sinh
 • B
  Quân đội hùng mạnh
 • C
  Ý chí chiến đấu
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 7 :

Điều gì chứng minh họ vẫn không ngừng đấu tranh, không khuất phục kẻ thù trước cái chết?

 • A
  Những chiến sĩ ôm bom ba càng, bom xăng xông lên ngăn xe tăng giặc
 • B
  Những thanh niên xung phong biến mình thành cọc tiêu bên bom nổ chậm
 • C
  Họ dẫn đường cho đoàn xe ra trận, biết mình có thể hi sinh vẫn không chùn bước
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 8 :

Theo văn bản, tượng đài vĩ đại nhất là gì?

 • A
  Hình hài Tổ quốc
 • B
  Dân tộc
 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất được viết năm bao nhiêu?

 • A
  2010
 • B
  2011
 • C
  2012
 • D
  2013

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất được ra đời ngày 27/07/2012

Câu 2 :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất thuộc thể loại gì?

 • A
  Văn bản nghị luận
 • B
  Văn bản thông tin
 • C
  Thơ ca
 • D
  Tiểu thuyết

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất thuộc thể loại văn bản nghị luận

Câu 3 :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất viết về nội dung gì?

 • A
  Ca ngợi đức tính giản dị của Bác Hồ
 • B
  Ca ngợi sự hiên ngang, bất khuất, ngay thẳng của cây tre Việt Nam
 • C
  Ca ngợi truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hi sinh vì đất nước
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Tượng đài vĩ đại nhất ca ngợi truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc Việt Nam ta, sẵn sàng hi sinh vì đất nước

Câu 4 :

Theo tác giả, tên tuổi các anh hùng liệt sĩ trở thành điều gì?

 • A
  Thành tên sông, tên núi
 • B
  Hóa vào hình sông, thế núi
 • C
  A và B sai
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (2) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả, tên tuổi các anh hùng liệt sĩ thành tên sông, tên núi, hóa vào hình sông, thế núi…

Câu 5 :

Hình hài Tổ quốc, vượng khí quốc gia, sức sống dân tộc được bồi đắp từ điều gì?

 • A
  Từ hình sông, thế núi
 • B
  Mồ hôi, xương máu, trí tuệ của hàng triệu người con ưu tú, qua bao thế hệ
 • C
  Từ sự kết hợp văn hóa các quốc gia
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (2) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Hình hài Tổ quốc, vượng khí quốc gia, sức sống dân tộc được bồi đắp từ mồ hôi, xương máu, trí tuệ của hàng triệu người con ưu tú, qua bao thế hệ

Câu 6 :

Với người con đất Việt, điều gì đã trở thành thứ vũ khí vô hình khiến kẻ thù run sợ?

 • A
  Cái chết – sự hy sinh
 • B
  Quân đội hùng mạnh
 • C
  Ý chí chiến đấu
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý đoạn cuối phần (3)

Lời giải chi tiết :

Với người con đất Việt, cái chết – sự hy sinh đã trở thành thứ vũ khí vô hình khiến kẻ thù run sợ

Câu 7 :

Điều gì chứng minh họ vẫn không ngừng đấu tranh, không khuất phục kẻ thù trước cái chết?

 • A
  Những chiến sĩ ôm bom ba càng, bom xăng xông lên ngăn xe tăng giặc
 • B
  Những thanh niên xung phong biến mình thành cọc tiêu bên bom nổ chậm
 • C
  Họ dẫn đường cho đoàn xe ra trận, biết mình có thể hi sinh vẫn không chùn bước
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (3)

Lời giải chi tiết :

“Trước cái chết, họ vẫn không ngừng đấu tranh, không khuất phục kẻ thù. Những chiến sĩ ôm bom ba càng, bom xăng xông lên ngăn xe tăng giặc; những thanh niên xung phong biến mình thành cọc tiêu bên bom nổ chậm, dẫn đường cho đoàn xe ra trận, biết mình có thể hi sinh vẫn không chùn bước…”

Câu 8 :

Theo văn bản, tượng đài vĩ đại nhất là gì?

 • A
  Hình hài Tổ quốc
 • B
  Dân tộc
 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (4)

Lời giải chi tiết :

Tượng đài vĩ đại nhất là hình hài Tổ quốc, có máu xương, mồ hôi, công sức, trí tuệ của lớp lớp anh hùng, liệt sĩ, qua bao thăng trầm vẫn nguyên vẹn, tròn đầy; là dân tộc với cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ngày một ấm no, hạnh phúc!

close