Trắc nghiệm Phân tích văn bản Cây tre Việt Nam Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Trong bài Cây tre Việt Nam, tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?

 • A
  Mang vẻ đẹp thanh thoát, dẻo dai
 • B
  Có dáng thẳng thắn, bất khuất
 • C
  Vẻ đẹp gắn bó, thủy chung với con người
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 2 :

Tre gắn bó với con người trong những lĩnh vực nào?

 • A
  Lao động, sản xuất
 • B
  Chiến đấu
 • C
  Học tập
 • D
  A và B đúng
Câu 3 :

Từ nào không thể thay thế cho từ nhũn nhặn trong câu “… màu tre tươi nhũn nhặn”?

 • A
  Bình thường
 • B
  Bình dị
 • C
  Giản dị
 • D
  Khiêm thường
Câu 4 :

Theo tác giả Thép Mới, trong tương lai cây tre có vị trí thế nào đối với đất nước?

 • A
  Tre sẽ nhường chỗ cho những hiện đại của xã hội mới
 • B
  Tre vẫn còn nguyên vẹn giá trị của mình
 • C
  Tre chiếm vị trí độc tôn và không thứ gì có thể vượt qua được
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 5 :

Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:

 • A
  Ẩn dụ
 • B
  Hoán dụ
 • C
  So sánh
 • D
  Nhân hóa
Câu 6 :

Theo tác giả, cây tre từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của ai?

 • A
  Chiến sĩ
 • B
  Người nông dân
 • C
  Nhà Nho
 • D
  Trí thức

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong bài Cây tre Việt Nam, tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?

 • A
  Mang vẻ đẹp thanh thoát, dẻo dai
 • B
  Có dáng thẳng thắn, bất khuất
 • C
  Vẻ đẹp gắn bó, thủy chung với con người
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Các vẻ đẹp trên đều được đề cập tới khi nhắc về cây tre

Câu 2 :

Tre gắn bó với con người trong những lĩnh vực nào?

 • A
  Lao động, sản xuất
 • B
  Chiến đấu
 • C
  Học tập
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Tre gắn bó với con người trong lao động sản xuất và chiến đấu

Câu 3 :

Từ nào không thể thay thế cho từ nhũn nhặn trong câu “… màu tre tươi nhũn nhặn”?

 • A
  Bình thường
 • B
  Bình dị
 • C
  Giản dị
 • D
  Khiêm thường

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thử thay từng từ vào trong câu xem đã hợp lý chưa

Lời giải chi tiết :

Từ “bình thường” không thể thay thế vào chỗ trống được

Câu 4 :

Theo tác giả Thép Mới, trong tương lai cây tre có vị trí thế nào đối với đất nước?

 • A
  Tre sẽ nhường chỗ cho những hiện đại của xã hội mới
 • B
  Tre vẫn còn nguyên vẹn giá trị của mình
 • C
  Tre chiếm vị trí độc tôn và không thứ gì có thể vượt qua được
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Tre vẫn sẽ còn nguyên vị trí trong tương la khi đất nước đi vào công nghiệp hóa: tre vẫn là bóng mát, tre mang khúc nhạc tâm tình,…

Câu 5 :

Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:

 • A
  Ẩn dụ
 • B
  Hoán dụ
 • C
  So sánh
 • D
  Nhân hóa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối nhân hóa

Câu 6 :

Theo tác giả, cây tre từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của ai?

 • A
  Chiến sĩ
 • B
  Người nông dân
 • C
  Nhà Nho
 • D
  Trí thức

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Cây tre từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của người nông dân, biểu tượng cao đẹp về tinh thần, phẩm chất của con người Việt Nam

close