Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Dọc đường xứ Nghệ Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ do ai sáng tác?

 • A

  Bùi Sơn Tùng

 • B

  Nam Cao

 • C

  Kim Lân

 • D

  Ngô Tất Tố

Câu 2 :

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Bên khung cửa sổ

 • B

  Người thầy đầu tiên

 • C

  Búp sen xanh

 • D

  Nhớ nguồn

Câu 3 :

Tiểu thuyết Búp sen xanh là tiểu thuyết viết về ai?

 • A

  Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • B

  Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • C

  Vua Quang Trung

 • D

  Thánh Gióng

Câu 4 :

Đoạn trích Dọc đường xứ Nghệ thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tùy bút

 • C

  Hồi kí

 • D

  Tiểu thuyết lịch sử

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Dọc đường xứ Nghệ là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Tự sự

Câu 6 :

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 7 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B để xác định nội dung phù hợp

Khổ 1 (từ đầu đến “không cam chịu nộp mình cho giặc”)

Khổ 2 (tiếp đến “có chức trọng quyền cao đó, con ạ”)

Khổ 3 (còn lại)

Câu chuyện về vùng Ba Hòn và đền Qủa Sơn

Câu chuyện về đền thờ Nguyễn Du

Câu chuyện tình sử Mị Châu - Trọng Thủy và đền thờ Thục Phán

Câu 8 :

Có bao nhiêu câu chuyện lịch sử trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ ?

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Câu 9 :

Địa điểm đầu tiên xuất hiện trong câu chuyện của cha con cụ Phó bảng trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ là?

 • A

  Đền thờ Chu Văn An

 • B

  Đền thờ Thục Phán - An Dương Vương

 • C

  Vùng Ba Hòn: hòn Hai Vai, hòn Trống Thủng, núi Cờ Rách

 • D

  Nhà thờ họ Nguyễn Tiên Điền

Câu 10 :

Đền thờ Thục Phán gắn với sự tích gì?

 • A

  Sự tích An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

 • B

  Sự tích vị “tướng quân rơi đầu”

 • C

  Sự tích Thánh Gióng

 • D

  Sự tích hòn Trống Mái

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ do ai sáng tác?

 • A

  Bùi Sơn Tùng

 • B

  Nam Cao

 • C

  Kim Lân

 • D

  Ngô Tất Tố

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ do tác giả Bùi sSơn Tùng sáng tác

Câu 2 :

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Bên khung cửa sổ

 • B

  Người thầy đầu tiên

 • C

  Búp sen xanh

 • D

  Nhớ nguồn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ được trích từ tiểu thuyết Búp sen xanh

Câu 3 :

Tiểu thuyết Búp sen xanh là tiểu thuyết viết về ai?

 • A

  Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • B

  Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • C

  Vua Quang Trung

 • D

  Thánh Gióng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Búp sen xanh là tiểu thuyết lịch sử, viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 4 :

Đoạn trích Dọc đường xứ Nghệ thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tùy bút

 • C

  Hồi kí

 • D

  Tiểu thuyết lịch sử

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Dọc đường xứ Nghệ thuộc thể loại tiểu thuyết lịch sử

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Dọc đường xứ Nghệ là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Tự sự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý giọng điệu, lời kể

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Dọc đường xứ Nghệ là tự sự

Câu 6 :

Văn bản Dọc đường xứ Nghệ được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý nội dung các phần

Lời giải chi tiết :

Văn bản được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “không cam chịu nộp mình cho giặc”): Câu chuyện tình sử Mị Châu - Trọng Thủy và đền thờ Thục Phán

- Phần 2 (tiếp theo đến “có chứa trọng quyền cao đó, con ạ”): Câu chuyện về vùng Ba Hòn và đền Qủa Sơn

- Phần 3 (còn lại): Câu chuyện về đền thờ Nguyễn Du

Câu 7 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B để xác định nội dung phù hợp

Khổ 1 (từ đầu đến “không cam chịu nộp mình cho giặc”)

Khổ 2 (tiếp đến “có chức trọng quyền cao đó, con ạ”)

Khổ 3 (còn lại)

Câu chuyện về vùng Ba Hòn và đền Qủa Sơn

Câu chuyện về đền thờ Nguyễn Du

Câu chuyện tình sử Mị Châu - Trọng Thủy và đền thờ Thục Phán

Đáp án

Khổ 1 (từ đầu đến “không cam chịu nộp mình cho giặc”)

Câu chuyện tình sử Mị Châu - Trọng Thủy và đền thờ Thục Phán

Khổ 2 (tiếp đến “có chức trọng quyền cao đó, con ạ”)

Câu chuyện về vùng Ba Hòn và đền Qủa Sơn

Khổ 3 (còn lại)

Câu chuyện về đền thờ Nguyễn Du

Câu 8 :

Có bao nhiêu câu chuyện lịch sử trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ ?

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý các phần kể lại các câu chuyện lịch sử

Lời giải chi tiết :

Có 4 câu chuyện lịch sử trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ

Câu 9 :

Địa điểm đầu tiên xuất hiện trong câu chuyện của cha con cụ Phó bảng trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ là?

 • A

  Đền thờ Chu Văn An

 • B

  Đền thờ Thục Phán - An Dương Vương

 • C

  Vùng Ba Hòn: hòn Hai Vai, hòn Trống Thủng, núi Cờ Rách

 • D

  Nhà thờ họ Nguyễn Tiên Điền

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý các phần kể lại các câu chuyện lịch sử

Lời giải chi tiết :

Địa điểm đầu tiên xuất hiện trong câu chuyện của cha con cụ Phó bảng trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ là Đền thờ Thục Phán - An Dương Vương

Câu 10 :

Đền thờ Thục Phán gắn với sự tích gì?

 • A

  Sự tích An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

 • B

  Sự tích vị “tướng quân rơi đầu”

 • C

  Sự tích Thánh Gióng

 • D

  Sự tích hòn Trống Mái

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đền thờ Thục Phán gắn với sự tích An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

close