Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Ca Huế Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Ca Huế được viết theo thể loại nào?

 • A

  Văn bản thông tin

 • B

  Văn bản nghị luận

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Câu 2 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 3 :

Ca Huế khởi nguồn từ đâu?

 • A

  Dân ca quan họ

 • B

  Hát cửa quyền trong cung vua phủ chúa

 • C

  Múa rối nước

 • D

  Hí kịch

Câu 4 :

Hình thức diễn xướng của ca Huế mang đặc điểm gì?

 • A

  Mang tính bác học

 • B

  Mang tính giải trí

 • C

  Mang tính đại chúng

 • D

  Mang tính văn học

Câu 5 :

Ca Huế dành cho tầng lớp nào?

 • A

  Nông dân

 • B

  Công nhân

 • C

  Trung lưu

 • D

  Thượng lưu

Câu 6 :

Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế có khoảng bao nhiêu người?

 • A

  5 – 6 người

 • B

  4 – 5 người

 • C

  8 – 10 người

 • D

  10 – 15 người

Câu 7 :

Số lượng nhạc công cho một buổi ca Huế có khoảng bao nhiêu người?

 • A

  5 – 6 người

 • B

  4 – 5 người

 • C

  8 – 10 người

 • D

  10 – 15 người

Câu 8 :

Ca Huế được thể hiện bằng mấy phong cách

 • A

  2 phong cách

 • B

  3 phong cách

 • C

  4 phong cách

 • D

  5 phong cách

Câu 9 :

Ca Huế đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày bao nhiêu?

 • A

  06/06/2015

 • B

  07/06/2015

 • C

  08/06/2015

 • D

  09/06/2015

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Biên chế của dàn nhạc phải sử dụng đạt chuẩn 4 hoặc 5 nhạc cụ trong dàn ngũ tuyệt cổ điển, bao gồm:

Đàn nguyệt

Đàn tranh

Đàn ghi-ta

Đàn sáo

Đàn tì bà

Đàn ooc-gan

Đàn nhị

Đàn tam

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Ca Huế được viết theo thể loại nào?

 • A

  Văn bản thông tin

 • B

  Văn bản nghị luận

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ca Huế được viết theo thể loại văn bản thông tin

Câu 2 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản, chú ý ngôn ngữ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là thuyết minh

Câu 3 :

Ca Huế khởi nguồn từ đâu?

 • A

  Dân ca quan họ

 • B

  Hát cửa quyền trong cung vua phủ chúa

 • C

  Múa rối nước

 • D

  Hí kịch

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Ca Huế khởi nguồn từ hát cửa quyền trong cung vua, phủ chúa

Câu 4 :

Hình thức diễn xướng của ca Huế mang đặc điểm gì?

 • A

  Mang tính bác học

 • B

  Mang tính giải trí

 • C

  Mang tính đại chúng

 • D

  Mang tính văn học

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Hình thức diễn xướng của ca Huế mang tính bác học

Câu 5 :

Ca Huế dành cho tầng lớp nào?

 • A

  Nông dân

 • B

  Công nhân

 • C

  Trung lưu

 • D

  Thượng lưu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Ca Huế dành cho giới thượng lưu say mê nghệ thuật

Câu 6 :

Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế có khoảng bao nhiêu người?

 • A

  5 – 6 người

 • B

  4 – 5 người

 • C

  8 – 10 người

 • D

  10 – 15 người

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế có khoảng từ 8 đến 10 người

Câu 7 :

Số lượng nhạc công cho một buổi ca Huế có khoảng bao nhiêu người?

 • A

  5 – 6 người

 • B

  4 – 5 người

 • C

  8 – 10 người

 • D

  10 – 15 người

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Số lượng nhạc công cho một buổi ca Huế có khoảng 5 đến 6 người

Câu 8 :

Ca Huế được thể hiện bằng mấy phong cách

 • A

  2 phong cách

 • B

  3 phong cách

 • C

  4 phong cách

 • D

  5 phong cách

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Ca Huế được thể hiện bằng 2 phong cách: biểu diễn truyền thống và biểu diễn cho du khách

Câu 9 :

Ca Huế đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày bao nhiêu?

 • A

  06/06/2015

 • B

  07/06/2015

 • C

  08/06/2015

 • D

  09/06/2015

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Ca Huế đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 08/06/2015

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Biên chế của dàn nhạc phải sử dụng đạt chuẩn 4 hoặc 5 nhạc cụ trong dàn ngũ tuyệt cổ điển, bao gồm:

Đàn nguyệt

Đàn tranh

Đàn ghi-ta

Đàn sáo

Đàn tì bà

Đàn ooc-gan

Đàn nhị

Đàn tam

Đáp án

Đàn nguyệt

Đàn tranh

Đàn tì bà

Đàn nhị

Đàn tam

Lời giải chi tiết :

Biên chế của dàn nhạc phải sử dụng đạt chuẩn 4 hoặc 5 nhạc cụ trong dàn ngũ tuyệt cổ điển, bao gồm: đàn nguyệt, đàn tì bà, đàn nhị, đàn tranh, đàn tam

close