Trắc nghiệm Phân tích văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Bài viết “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, tác giả đã đề cập đến sự giản dị của Bác ở những phương diện nào?

 • A
  Bữa ăn, công việc
 • B
  Đồ dùng, căn nhà
 • C
  Quan hệ với mọi người và trong lời nói, bài viết
 • D
  Cả ba phương diện trên
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Để làm sáng tỏ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã sử dụng các dẫn chúng như thế nào?

 • A
  Những dẫn chứng chỉ có tác giả mới biết
 • B
  Những dẫn chứng cụ thể. phong phú, toàn diện và xác thực
 • C
  Những dẫn chứng đối lập với nhau
 • D
  Những dẫn chứng lấy từ các sáng tác thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 3 :

Viết về sự giản dị của Bác Hồ, tác giả đã dựa trên những cơ sở nào?

 • A
  Nguồn cung cấp thông tin từ những người phục vụ của Bác
 • B
  Sự tưởng tượng, hư cấu của tác giả
 • C
  Sự hiểu biết tường tận kết hợp với tình cảm yêu kính chân thành, thân thiết của tác giả đối với đời sống hàng ngày và công việc của Bác Hồ.
 • D
  Những buổi tác giả phỏng vấn Bác Hồ.
Câu 4 :

Dòng nào nói đúng nhất những nguyên nhân tạo nên sức thuyết phục của đoạn trích Đức tính giản dị của Bác Hồ?

 • A
  Bằng lí lẽ hợp lí.
 • B
  Bằng dẫn chứng tiêu biểu
 • C
  Bằng thái độ, tình cảm của tác giả.
 • D
  Cả 3 nguyên nhân trên
Câu 5 :

Chứng cứ nào không được tác giả dùng để chứng minh sự giản dị trong bữa ăn của Bác Hồ?

 • A
  Bác thích ăn những món được nấu rất công phu.
 • B
  Chỉ vài ba món giản đơn…
 • C
  Lúc ăn không đề rơi vãi một hạt cơm.
 • D
  Ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất.
Câu 6 :

Tính chất nào phù hợp với bài viết Đức tính giản dị của Bác Hồ?

 • A
  Tranh luận
 • B
  So sánh
 • C
  Ngợi ca
 • D
  Phê phán
Câu 7 :

Theo tác giả, sự giản dị trong đời sống vật chất của Bác Hồ bắt nguồn từ lí do nào?

 • A
  Vì tất cả mọi người Việt Nam đều sống giản dị
 • B
  Vì Bác sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân
 • C
  Vì đất nước ta còn quá nghèo nàn, thiếu thốn
 • D
  Vì Bác muốn mọi người phải noi gương Bác

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài viết “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, tác giả đã đề cập đến sự giản dị của Bác ở những phương diện nào?

 • A
  Bữa ăn, công việc
 • B
  Đồ dùng, căn nhà
 • C
  Quan hệ với mọi người và trong lời nói, bài viết
 • D
  Cả ba phương diện trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài viết đề cập đến sự giản dị của Bác ở tất cả những phương diện trên

Câu 2 :

Để làm sáng tỏ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã sử dụng các dẫn chúng như thế nào?

 • A
  Những dẫn chứng chỉ có tác giả mới biết
 • B
  Những dẫn chứng cụ thể. phong phú, toàn diện và xác thực
 • C
  Những dẫn chứng đối lập với nhau
 • D
  Những dẫn chứng lấy từ các sáng tác thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Những dẫn chúng về Bác rất cụ thể, phong phú, toàn diện và xác thực

Câu 3 :

Viết về sự giản dị của Bác Hồ, tác giả đã dựa trên những cơ sở nào?

 • A
  Nguồn cung cấp thông tin từ những người phục vụ của Bác
 • B
  Sự tưởng tượng, hư cấu của tác giả
 • C
  Sự hiểu biết tường tận kết hợp với tình cảm yêu kính chân thành, thân thiết của tác giả đối với đời sống hàng ngày và công việc của Bác Hồ.
 • D
  Những buổi tác giả phỏng vấn Bác Hồ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Sự hiểu biết tưởng tận kết hợp với tình cảm yêu kính chân thành, thân thiết của tác giả đối với đời sống hàng ngày và công việc của Bác Hồ.

Câu 4 :

Dòng nào nói đúng nhất những nguyên nhân tạo nên sức thuyết phục của đoạn trích Đức tính giản dị của Bác Hồ?

 • A
  Bằng lí lẽ hợp lí.
 • B
  Bằng dẫn chứng tiêu biểu
 • C
  Bằng thái độ, tình cảm của tác giả.
 • D
  Cả 3 nguyên nhân trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Tất cả những ý trên đều là những nguyên nhân tạo nên sức thuyết phục của đoạn trích

Câu 5 :

Chứng cứ nào không được tác giả dùng để chứng minh sự giản dị trong bữa ăn của Bác Hồ?

 • A
  Bác thích ăn những món được nấu rất công phu.
 • B
  Chỉ vài ba món giản đơn…
 • C
  Lúc ăn không đề rơi vãi một hạt cơm.
 • D
  Ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Bác ăn đơn giản và không dùng các món công phu

Câu 6 :

Tính chất nào phù hợp với bài viết Đức tính giản dị của Bác Hồ?

 • A
  Tranh luận
 • B
  So sánh
 • C
  Ngợi ca
 • D
  Phê phán

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại tư tưởng văn bản

Lời giải chi tiết :

Ngợi ca là tính chất của văn bản

Câu 7 :

Theo tác giả, sự giản dị trong đời sống vật chất của Bác Hồ bắt nguồn từ lí do nào?

 • A
  Vì tất cả mọi người Việt Nam đều sống giản dị
 • B
  Vì Bác sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân
 • C
  Vì đất nước ta còn quá nghèo nàn, thiếu thốn
 • D
  Vì Bác muốn mọi người phải noi gương Bác

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Bằng sự hiểu biết về Bác để trả lời

Lời giải chi tiết :

Sự giản dị trong đời sống vật chất của Bác Hồ bắt nguồn từ cuộc sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân

close