Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Trưa tha hương Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Trưa tha hương do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Vũ Quần Phương
 • C
  Trần Cư
 • D
  Huỳnh Như Phương
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản ra đời năm bao nhiêu?

 • A
  1940
 • B
  1941
 • C
  1942
 • D
  1943
Câu 3 :

Đoạn trích trong SGK được trích từ đâu?

 • A
  Tổng hợp Văn học Việt Nam
 • B
  Thành phố - những thước phim quay chậm
 • C
  Bình luận 6 giờ
 • D
  Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, tinh hoa của thời đại
Câu 4 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Tùy bút
 • C
  Truyện ngắn
 • D
  Thơ
Câu 5 :

Văn bản được viết theo ngôi kể thứ mấy?

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt
Câu 6 :

Sau khi nghe tiếng giọng ru em “Cái cò lặn lội bơ ao…”, nhân vật “tôi” đã nhớ đến điều gì?

 • A
  Bạn bè
 • B
  Quê hương
 • C
  Mẹ
 • D
  Nhà
Câu 7 :

Tiếng hát ru đã giúp “tôi” nhận ra điều gì?

 • A
  Tiếng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, truyền cảm
 • B
  Ở giữa gia đình người cái hạnh phục hàng ngày vẫn có ở chính trong gia đình “tôi”
 • C
  Bài hát được nghe từ thuở bé
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 8 :

Địa danh được nhắc tới trong tiếng hát ru sau là đâu?

“Cò về nuôi cái cùng con

Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng

Cao Bằng xa lắm... anh ơi!”

 • A
  Hà Giang
 • B
  Lạng Sơn
 • C
  Cao Bằng
 • D
  Bắc Giang
Câu 9 :

Nhân vật “tôi” thấy hình ảnh gì của quê hương qua tiếng hát ru?

 • A
  Xứ Bắc, với những làng tre xanh trên ruộng lúa, với các cô thôn nữ khăn mỏ quạ, những đêm trăng trai gái hát trống quân, những đêm chèo ngày vào đám
 • B
  Tất cả cuộc sống nhịp nhàng, đơn sơ, đầy thi vị ngoài đồng ruộng, trong thôn xóm
 • C
  Tất cả những cái gì rất đẹp của quê hương
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 10 :

Bài tùy bát Trưa tha hương viết về chuyện gì?

 • A
  Cảm xúc, tâm trạng nhớ nhà của nhân vật “tôi” khi nghe thấy âm thanh tiếng ru của người xứ Bắc
 • B
  Sự thân thuộc của quê hương hiện lên qua tiếng hát ru
 • C
  Vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước hiện lên qua tiếng hát ru
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Trưa tha hương do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Vũ Quần Phương
 • C
  Trần Cư
 • D
  Huỳnh Như Phương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Trưa tha hương do tác giả Trần Cư sáng tác

Câu 2 :

Văn bản ra đời năm bao nhiêu?

 • A
  1940
 • B
  1941
 • C
  1942
 • D
  1943

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Trưa tha hương ra đời ngày 17/07/1943

Câu 3 :

Đoạn trích trong SGK được trích từ đâu?

 • A
  Tổng hợp Văn học Việt Nam
 • B
  Thành phố - những thước phim quay chậm
 • C
  Bình luận 6 giờ
 • D
  Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, tinh hoa của thời đại

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trong SGK được trích từ Tổng hợp Văn học Việt Nam, tập 30A, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995

Câu 4 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Tùy bút
 • C
  Truyện ngắn
 • D
  Thơ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng của thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại tùy bút

Câu 5 :

Văn bản được viết theo ngôi kể thứ mấy?

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý lời kể của nhân vật

Lời giải chi tiết :

Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất

Câu 6 :

Sau khi nghe tiếng giọng ru em “Cái cò lặn lội bơ ao…”, nhân vật “tôi” đã nhớ đến điều gì?

 • A
  Bạn bè
 • B
  Quê hương
 • C
  Mẹ
 • D
  Nhà

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (2)

Lời giải chi tiết :

Sau khi nghe tiếng giọng ru em “Cái cò lặn lội bơ ao…”, nhân vật “tôi” đã nhớ nhà

Câu 7 :

Tiếng hát ru đã giúp “tôi” nhận ra điều gì?

 • A
  Tiếng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, truyền cảm
 • B
  Ở giữa gia đình người cái hạnh phục hàng ngày vẫn có ở chính trong gia đình “tôi”
 • C
  Bài hát được nghe từ thuở bé
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (2)

Lời giải chi tiết :

Tiếng hát ru đã giúp “tôi” nhận thấy ở giữa gia đình người cái hạnh phúc hằng ngày vẫn có ở chính trong gia đình “tôi”

Câu 8 :

Địa danh được nhắc tới trong tiếng hát ru sau là đâu?

“Cò về nuôi cái cùng con

Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng

Cao Bằng xa lắm... anh ơi!”

 • A
  Hà Giang
 • B
  Lạng Sơn
 • C
  Cao Bằng
 • D
  Bắc Giang

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý phần (3) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Địa danh được nhắc tới trong bài hát ru là Cao Bằng

Câu 9 :

Nhân vật “tôi” thấy hình ảnh gì của quê hương qua tiếng hát ru?

 • A
  Xứ Bắc, với những làng tre xanh trên ruộng lúa, với các cô thôn nữ khăn mỏ quạ, những đêm trăng trai gái hát trống quân, những đêm chèo ngày vào đám
 • B
  Tất cả cuộc sống nhịp nhàng, đơn sơ, đầy thi vị ngoài đồng ruộng, trong thôn xóm
 • C
  Tất cả những cái gì rất đẹp của quê hương
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý phần (3) của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Rồi xứ Bắc, với những làng tre xanh trên ruộng lúa, với các cô thôn nữ khăn mỏ quạ, những đêm trăng trai gái hát trống quân, những đêm chèo ngày vào đám, tất cả cuộc sống nhịp nhàng, đơn sơ, đầy thi vị ngoài đồng ruộng, trong thôn xóm, tất cả những cái gì rất đẹp của quê hương đều lần lượt hiện về trong lòng tôi vì câu hát…”

Câu 10 :

Bài tùy bát Trưa tha hương viết về chuyện gì?

 • A
  Cảm xúc, tâm trạng nhớ nhà của nhân vật “tôi” khi nghe thấy âm thanh tiếng ru của người xứ Bắc
 • B
  Sự thân thuộc của quê hương hiện lên qua tiếng hát ru
 • C
  Vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước hiện lên qua tiếng hát ru
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý phần (3) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài tùy bút Trưa tha hương viết về cảm xúc, tâm trạng nhớ nhà của nhân vật “tôi” khi nghe thấy âm thanh tiếng ru của người xứ Bắc. Qua dòng hồi tưởng, nhân vật nhận ra những hạnh phúc giản dị nơi quê nhà mà bấy lâu nay đã quên mất.

close