Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là ai?

 • A
  Phạm Văn Đồng
 • B
  Hồ Chí Minh
 • C
  Tố Hữu
 • D
  Đặng Thai Mai
Câu 2 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Hành chính – công vụ
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Nghị luận
Câu 3 :

Văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” có xuất xứ như thế nào?

 • A
  Trích trong diễn văn “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”
 • B
  Trong cuốn “Người cùng khổ”
 • C
  Trong bài “Phong cách Hồ Chí Minh”
 • D
  Trích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Câu 4 :

Vấn đề nghị luận của văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là gì?

 • A
  Phong cách làm việc của Bác Hồ
 • B
  Lối sống đạo đức của Bác
 • C
  Những gian khổ của Bác
 • D
  Vẻ đẹp giản dị của Bác
Câu 5 :

Điều gì là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý của Bác?

 • A
  Phóng khoáng
 • B
  Giản dị
 • C
  Cầu toàn
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Dòng nào không nói lên đặc sắc về nghệ thuật nghị luận của bài văn?

 • A
  Dẫn chứng toàn diện, cụ thể, rõ ràng”
 • B
  Kết hợp chứng minh với giải thích, bình luận ngắn gọn mà sâu sắc.
 • C
  Dùng nhiều câu mở rộng thành phần.
 • D
  Thấm đượm tình cảm chân thành

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là ai?

 • A
  Phạm Văn Đồng
 • B
  Hồ Chí Minh
 • C
  Tố Hữu
 • D
  Đặng Thai Mai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản là sáng tác của Phạm Văn Đồng

Câu 2 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A
  Miêu tả
 • B
  Hành chính – công vụ
 • C
  Biểu cảm
 • D
  Nghị luận

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận

Câu 3 :

Văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” có xuất xứ như thế nào?

 • A
  Trích trong diễn văn “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”
 • B
  Trong cuốn “Người cùng khổ”
 • C
  Trong bài “Phong cách Hồ Chí Minh”
 • D
  Trích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được trích từ diễn văn “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khi phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”.

Câu 4 :

Vấn đề nghị luận của văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là gì?

 • A
  Phong cách làm việc của Bác Hồ
 • B
  Lối sống đạo đức của Bác
 • C
  Những gian khổ của Bác
 • D
  Vẻ đẹp giản dị của Bác

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Vấn đề nghị luận của văn bản là về đức tính giản dị của Bác Hồ

Câu 5 :

Điều gì là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý của Bác?

 • A
  Phóng khoáng
 • B
  Giản dị
 • C
  Cầu toàn
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Giản dị là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý của Bác

Câu 6 :

Dòng nào không nói lên đặc sắc về nghệ thuật nghị luận của bài văn?

 • A
  Dẫn chứng toàn diện, cụ thể, rõ ràng”
 • B
  Kết hợp chứng minh với giải thích, bình luận ngắn gọn mà sâu sắc.
 • C
  Dùng nhiều câu mở rộng thành phần.
 • D
  Thấm đượm tình cảm chân thành

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại giá trị nghệ thuật của văn bản

Lời giải chi tiết :

Dùng nhiều câu mở rộng thành phần không phải đặc sắc nổi bật của văn bản

close