Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân do ai sáng tác?

 • A
  Mác-xim Go-rơ-ki
 • B
  Giuyn Véc-nơ
 • C
  Ê-dốp
 • D
  La Phông-ten
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân thuộc thể loại gì?

 • A
  Cổ tích
 • B
  Ngụ ngôn
 • C
  Truyền thuyết
 • D
  Sử thi
Câu 3 :

Lí do gì khiến các thành viên cơ thể phải họp bàn?

 • A
  Anh Bụng bị đau
 • B
  Tay bị mỏi, không có sức làm việc
 • C
  Miệng bị đau không thể nói gì
 • D
  Họ thấy họ phải cong lưng làm việc cho anh Bụng ung dung chén tràn
Câu 4 :

Cách phản ứng của Tay khi đình công là gì?

 • A
  Bỏ hẳn việc ham gắp thịt
 • B
  Chối từ nhất quyết không xơi
 • C
  Ung dung chén tràn
 • D
  Không có việc gì chỉ ngồi chơi
Câu 5 :

Cách phản ứng của Miệng khi đình công là gì?

 • A
  Bỏ hẳn việc ham gắp thịt
 • B
  Chối từ nhất quyết không xơi
 • C
  Ung dung chén tràn
 • D
  Không có việc gì chỉ ngồi chơi
Câu 6 :

Cách phản ứng của Răng khi đình công là gì?

 • A
  Bỏ hẳn việc ham gắp thịt
 • B
  Chối từ nhất quyết không xơi
 • C
  Ung dung chén tràn
 • D
  Không có việc gì chỉ ngồi chơi
Câu 7 :

Kết quả của cuộc đình công như thế nào?

 • A
  Người rã rời, oặt ẹo đôi Tay
 • B
  Miêng khô, đắng ngắt cả ngày
 • C
  Chân không mang nổi thân gầy đói ăn
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 8 :

Văn bản muốn truyền tải bài học gì?

 • A
  Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy
 • B
  Trong tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải đoàn kết, tôn trọng công sức, nương tựa, gắn bó với nhau để cùng tồn tại
 • C
  Phê phán những người có vốn hiểu biết hạn hẹp nhưng lại thường ra vẻ ta đây tài giỏi, tự cao và khoác lác
 • D
  Cần thận trọng trước những lời đánh giá, nhận xét để tránh những sai lầm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân do ai sáng tác?

 • A
  Mác-xim Go-rơ-ki
 • B
  Giuyn Véc-nơ
 • C
  Ê-dốp
 • D
  La Phông-ten

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân do Ê-dốp sáng tác

Câu 2 :

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân thuộc thể loại gì?

 • A
  Cổ tích
 • B
  Ngụ ngôn
 • C
  Truyền thuyết
 • D
  Sử thi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân thuộc thể loại ngụ ngôn

Câu 3 :

Lí do gì khiến các thành viên cơ thể phải họp bàn?

 • A
  Anh Bụng bị đau
 • B
  Tay bị mỏi, không có sức làm việc
 • C
  Miệng bị đau không thể nói gì
 • D
  Họ thấy họ phải cong lưng làm việc cho anh Bụng ung dung chén tràn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Lí do khiến các thành viên cơ thể phải họp bàn là vào một ngày đẹp trời họ thấy mình phải cong lưng làm lụng trong khi anh Bụng chỉ việc ung dung chén tràn mà không mất công sức gì

Câu 4 :

Cách phản ứng của Tay khi đình công là gì?

 • A
  Bỏ hẳn việc ham gắp thịt
 • B
  Chối từ nhất quyết không xơi
 • C
  Ung dung chén tràn
 • D
  Không có việc gì chỉ ngồi chơi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

“Tay bỏ hẳn việc ham gắp thịt”

Câu 5 :

Cách phản ứng của Miệng khi đình công là gì?

 • A
  Bỏ hẳn việc ham gắp thịt
 • B
  Chối từ nhất quyết không xơi
 • C
  Ung dung chén tràn
 • D
  Không có việc gì chỉ ngồi chơi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

“Miệng chối từ nhất quyết không xơi”

Câu 6 :

Cách phản ứng của Răng khi đình công là gì?

 • A
  Bỏ hẳn việc ham gắp thịt
 • B
  Chối từ nhất quyết không xơi
 • C
  Ung dung chén tràn
 • D
  Không có việc gì chỉ ngồi chơi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

“Răng không việc, được ngồi chơi”

Câu 7 :

Kết quả của cuộc đình công như thế nào?

 • A
  Người rã rời, oặt ẹo đôi Tay
 • B
  Miêng khô, đắng ngắt cả ngày
 • C
  Chân không mang nổi thân gầy đói ăn
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

“Tình hình chẳng thăng hoa tí tẹo

Người rã rời, oặt ẹo đôi Tay

Miệng khô, đắng ngắt cả ngày

Chân không mang nổi thân gầy đói ăn”

Câu 8 :

Văn bản muốn truyền tải bài học gì?

 • A
  Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy
 • B
  Trong tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải đoàn kết, tôn trọng công sức, nương tựa, gắn bó với nhau để cùng tồn tại
 • C
  Phê phán những người có vốn hiểu biết hạn hẹp nhưng lại thường ra vẻ ta đây tài giỏi, tự cao và khoác lác
 • D
  Cần thận trọng trước những lời đánh giá, nhận xét để tránh những sai lầm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý khổ cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

Từ câu chuyện của Bụng, Răng, Miệng, Tay, Chân, truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải đoàn kết, tôn trọng công sức, nương tựa, gắn bó với nhau để cùng tồn tại.

close