Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Từ ngàn đời này, vật dân tộc đã trở thành môn thể thao gắn bó sâu sắc với người dân vùng nào?

 • A

  Bắc Ninh

 • B

  Bắc Giang

 • C

  Hải Phòng

 • D

  Thanh Hóa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Từ ngàn đời này, vật dân tộc đã trở thành môn thể thao gắn bó sâu sắc với người dân Bắc Giang

Câu hỏi 2 :

Văn bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ

 • C

  Văn bản thông tin

 • D

  Văn bản nghị luận

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang thuộc thể loại văn bản thông tin

Câu hỏi 3 :

Văn bản giới thiệu về điều gì?

 • A

  Nét đặc sắc của hội vật Bắc Giang

 • B

  Nét đặc sắc của hội thi thổi cơm

 • C

  Nét đặc sắc của ca Huế

 • D

  Nét đặc sắc của ca Huế

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản giới thiệu về nét đặc sắc của hội vật Bắc Giang

Câu hỏi 4 :

Để chuẩn bị cho hội vật, khâu quan trọng đầu tiên là gì?

 • A

  Thực hiện nghi lễ bái tổ

 • B

  Nghi thức xe đài

 • C

  Nấu cỗ

 • D

  Lựa chọn hai đô thực hiện keo vật thờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Để chuẩn bị cho hội vật, khâu quan trọng đầu tiên là lựa chọn hai đô thực hiện keo vật thờ

Câu hỏi 5 :

Trong văn bản, người dân muốn gửi gắm điều gì thông qua đấu vật?

 • A

  Niềm tin về một sự công bằng, đạo lý

 • B

  Mong ước “mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu”

 • C

  Niềm tin vào người anh hùng bảo vệ đất nước

 • D

  Thể hiện sức mạnh của đấng nam nhi trong làng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thể hiện sức mạnh của đấng nam nhi trong làng

Lời giải chi tiết :

Thông qua đấu vật, người ta mong cho dương vượng để “mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu”

Câu hỏi 6 :

Để được chọn là đô vật cho keo vật thờ, đô vật phải có phẩm chất như thế nào?

 • A

  Có tiếng trong vùng, được công chúng ghi nhận tài năng

 • B

  Có đức độ

 • C

  Có kinh nghiệm cống hiến trong phong trào vật trong vùng

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Ôn lại văn bản

Câu hỏi 7 :

Sau nghi lễ bái tổ là nghi lễ gì?

 • A

  Keo vật thờ

 • B

  Giới thiệu hai đô vật

 • C

  Xe đài

 • D

  Thắp hương dâng lễ vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Sau nghi lễ bái tổ là nghi lễ xe đài

Câu hỏi 8 :

Mục đích của keo vật thờ là gì?

 • A

  Thể hiện sức mạnh của các đô vật

 • B

  Giới thiệu phương pháp tấn công và thủ pháp chống đỡ để rồi phản công

 • C

  Biểu diễn giải trí

 • D

  Biểu diễn các thế võ kiếm tiền

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Biểu diễn các thế võ

Lời giải chi tiết :

Mục đích của keo vật thờ là giới thiệu cho người xem hiểu được phương pháp tấn công và thủ pháp chống đỡ để rồi phản công

Câu hỏi 9 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Phong cách xe đài ở các vùng sau có đặc điểm như thế nào?

Miền núi

Vùng đồng bằng

Vùng ven biển

Uyển chuyển như người “xe tơ dệt vải”

Những động tác như thể chèo thuyền “lúc khoan, lúc mau” hay như làn sóng “lúc hiền, lúc dữ”

Tựa như “hổ phục vồ mồi”

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Miền núi

Tựa như “hổ phục vồ mồi”

Vùng đồng bằng

Uyển chuyển như người “xe tơ dệt vải”

Vùng ven biển

Những động tác như thể chèo thuyền “lúc khoan, lúc mau” hay như làn sóng “lúc hiền, lúc dữ”

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Ở miền núi thì xe đài tựa như “hổ phục vồ mồi”

Ở vùng đồng bằng, nơi có những làng nghề truyền thống thì xe đài lại uyển chuyển như người “xe tơ dệt vải”

Ở vùng ven biển thì xe đài lại là những động tác như thể chèo chuyền “lúc khoan, lúc mau” hay như làn sóng “lúc hiền, lúc dữ”

Câu hỏi 10 :

Khi kết thúc keo vật, cả hai đô sẽ làm gì?

 • A

  Cùng phải thua

 • B

  Một thua một thắng

 • C

  Bất phân thắng bại

 • D

  Đấu đến khi tìm ra người thắng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Khi kết thúc keo vật, cả hai đô sẽ cùng phải thua “lấm lưng trắng bụng”

close