Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Tổng kiểm soát phương tiện giao thông Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian nào?

 • A
  15/05 – 14/06/2020
 • B
  15/05 – 14/06/2019
 • C
  15/05 – 14/06/2018
 • D
  15/05 – 14/06/2017

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Quan sát nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian: 15/05 – 14/06/2020

Câu hỏi 2 :

Trong thời gian đó, có bao nhiêu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt?

 • A
  401 127
 • B
  401 227
 • C
  401 027
 • D
  401 327

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Quan sát nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong thời gian đó, có 401 027 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt

Câu hỏi 3 :

Con số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt nói lên điều gì?

 • A
  Tình trạng vi phạm an toàn giao thông đã giảm mạnh
 • B
  Tình trạng vi phạm an toàn giao thông đã tăng nhanh
 • C
  Tình trạng vi phạm an toàn giao thông không có gì nghiêm trọng
 • D
  Tình trạng vi phạm an toàn giao thông rất đáng báo động

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Quan sát nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong thời gian đó, có 401 027 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt. Con số đó đã cho thấy tình trạng vi phạm an toàn giao thông rất đáng báo động.

Câu hỏi 4 :

Con số in đậm 401 027 cho biết thông tin gì?

 • A
  Về số phương tiện bị tước giấy phép lái xe
 • B
  Về số phương tiện bị tạm giữ
 • C
  Về số phương tiện vi phạm tốc độ
 • D
  Về số phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

Con số in đậm 401 027 cho biết thông tin về số phương tiện bị tạm giữ

Câu hỏi 5 :

Con số in đậm 27 293 cho biết thông tin gì?

 • A
  Về số phương tiện bị tước giấy phép lái xe
 • B
  Về số phương tiện bị tạm giữ
 • C
  Về số phương tiện vi phạm tốc độ
 • D
  Về số phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

Con số in đậm 27 293 cho biết thông tin về số phương tiện bị tước giấy phép lái xe

Câu hỏi 6 :

Loại phương tiện nào vi phạm bị xử phạt nhiều nhất thời điểm đó?

 • A
  Xe tải
 • B
  Xe con
 • C
  Xe khách
 • D
  Xe mô tô

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

Xe mô tô là loại phương tiện vi phạm bị xử phạt nhiều nhất thời điểm đó

Câu hỏi 7 :

Lỗi vi phạm nào phổ biến nhất trong bảng số liệu?

 • A
  Tốc độ
 • B
  Quy định về nồng độ cồn
 • C
  Giấy phép lái xe
 • D
  Chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

Lỗi vi phạm thiếu giấy phép lái xe là phổ biến nhất trong bảng số liệu

Câu hỏi 8 :

20 120 là con số của lỗi vi phạm nào?

 • A
  Tốc độ
 • B
  Quy định về nồng độ cồn
 • C
  Giấy phép lái xe
 • D
  Chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

20 120 là con số của lỗi vi phạm về quy định nồng độ cồn

Câu hỏi 9 :

33 316 là con số của lỗi vi phạm nào?

 • A
  Tốc độ
 • B
  Quy định về nồng độ cồn
 • C
  Giấy phép lái xe
 • D
  Chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

33 316 là con số của lỗi vi phạm tốc độ

Câu hỏi 10 :

Văn bản trên mang lại cho em hiểu biết gì?

 • A
  Tình trạng cơ sở hạ tầng hiện nay
 • B
  Giới thiệu các loại phương tiện tham gia giao thông
 • C
  Công dụng của các loại phương tiện tham gia giao thông
 • D
  Tình trạng giao thông hiện nay

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ các số liệu rút ra ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Bản đồ họa thông tin giúp em hiểu thêm về tình trạng giao thông hiện nay và nhắc nhở em khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm túc các luật lệ, quy định về an toàn giao thông.

close