Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Tổng kiểm soát phương tiện giao thông Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian nào?

 • A
  15/05 – 14/06/2020
 • B
  15/05 – 14/06/2019
 • C
  15/05 – 14/06/2018
 • D
  15/05 – 14/06/2017
Câu 2 :

Trong thời gian đó, có bao nhiêu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt?

 • A
  401 127
 • B
  401 227
 • C
  401 027
 • D
  401 327
Câu 3 :

Con số in đậm 401 027 cho biết thông tin gì?

 • A
  Về số phương tiện bị tước giấy phép lái xe
 • B
  Về số phương tiện bị tạm giữ
 • C
  Về số phương tiện vi phạm tốc độ
 • D
  Về số phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Câu 4 :

Loại phương tiện nào vi phạm bị xử phạt nhiều nhất thời điểm đó?

 • A
  Xe tải
 • B
  Xe con
 • C
  Xe khách
 • D
  Xe mô tô
Câu 5 :

Lỗi vi phạm nào phổ biến nhất trong bảng số liệu?

 • A
  Tốc độ
 • B
  Quy định về nồng độ cồn
 • C
  Giấy phép lái xe
 • D
  Chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu
Câu 6 :

Văn bản trên mang lại cho em hiểu biết gì?

 • A
  Tình trạng cơ sở hạ tầng hiện nay
 • B
  Giới thiệu các loại phương tiện tham gia giao thông
 • C
  Công dụng của các loại phương tiện tham gia giao thông
 • D
  Tình trạng giao thông hiện nay

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian nào?

 • A
  15/05 – 14/06/2020
 • B
  15/05 – 14/06/2019
 • C
  15/05 – 14/06/2018
 • D
  15/05 – 14/06/2017

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Việc tổng kiểm soát phương tiện giao thông diễn ra vào thời gian: 15/05 – 14/06/2020

Câu 2 :

Trong thời gian đó, có bao nhiêu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt?

 • A
  401 127
 • B
  401 227
 • C
  401 027
 • D
  401 327

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quan sát nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong thời gian đó, có 401 027 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt

Câu 3 :

Con số in đậm 401 027 cho biết thông tin gì?

 • A
  Về số phương tiện bị tước giấy phép lái xe
 • B
  Về số phương tiện bị tạm giữ
 • C
  Về số phương tiện vi phạm tốc độ
 • D
  Về số phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

Con số in đậm 401 027 cho biết thông tin về số phương tiện bị tạm giữ

Câu 4 :

Loại phương tiện nào vi phạm bị xử phạt nhiều nhất thời điểm đó?

 • A
  Xe tải
 • B
  Xe con
 • C
  Xe khách
 • D
  Xe mô tô

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

Xe mô tô là loại phương tiện vi phạm bị xử phạt nhiều nhất thời điểm đó

Câu 5 :

Lỗi vi phạm nào phổ biến nhất trong bảng số liệu?

 • A
  Tốc độ
 • B
  Quy định về nồng độ cồn
 • C
  Giấy phép lái xe
 • D
  Chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quan sát các số liệu

Lời giải chi tiết :

Lỗi vi phạm thiếu giấy phép lái xe là phổ biến nhất trong bảng số liệu

Câu 6 :

Văn bản trên mang lại cho em hiểu biết gì?

 • A
  Tình trạng cơ sở hạ tầng hiện nay
 • B
  Giới thiệu các loại phương tiện tham gia giao thông
 • C
  Công dụng của các loại phương tiện tham gia giao thông
 • D
  Tình trạng giao thông hiện nay

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ các số liệu rút ra ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Bản đồ họa thông tin giúp em hiểu thêm về tình trạng giao thông hiện nay và nhắc nhở em khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm túc các luật lệ, quy định về an toàn giao thông.

close