Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Cây tre Việt Nam Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim nào?

 • A
  Cây tre trăm đốt
 • B
  Dòng máu lạc Hồng
 • C
  Cây tre Việt Nam
 • D
  Người lính mùa đông
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản Cây tre Việt Nam có bố cục mấy phần?

 • A
  4 phần
 • B
  3 phần
 • C
  2 phần
 • D
  1 phần
Câu 3 :

Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì?

 • A
  Kí
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Thơ
Câu 4 :

Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam?

 • A
  Tô Hoài
 • B
  Thép Mới
 • C
  Nam Cao
 • D
  Nguyễn Minh Huệ
Câu 5 :

Đâu không phải là nội dung mà Cây tre Việt Nam đề cập?

 • A
  Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của người nông dân và nhân dân Việt Nam
 • B
  Cây tre có vẻ đẹp bình dị và nhiều phẩm chất quý báu
 • C
  Cây tre đã thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam
 • D
  Tre là nguồn nguyên vật liệu có giá trị trong sản xuất mỹ nghệ
Câu 6 :

Biện pháp tu từ nào nổi bật nhất trong văn bản Cây tre Việt Nam?

 • A
  So sánh
 • B
  Ẩn dụ
 • C
  Hoán dụ
 • D
  Nhân hóa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim nào?

 • A
  Cây tre trăm đốt
 • B
  Dòng máu lạc Hồng
 • C
  Cây tre Việt Nam
 • D
  Người lính mùa đông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên

Câu 2 :

Văn bản Cây tre Việt Nam có bố cục mấy phần?

 • A
  4 phần
 • B
  3 phần
 • C
  2 phần
 • D
  1 phần

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung, bố cục của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cây tre Việt Nam có bố cục 4 phần

Câu 3 :

Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì?

 • A
  Kí
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng thể loại

Lời giải chi tiết :

Cây tre Việt Nam thuộc thể loại kí

Câu 4 :

Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam?

 • A
  Tô Hoài
 • B
  Thép Mới
 • C
  Nam Cao
 • D
  Nguyễn Minh Huệ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Thép Mới là tác giả của Cây tre Việt Nam

Câu 5 :

Đâu không phải là nội dung mà Cây tre Việt Nam đề cập?

 • A
  Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của người nông dân và nhân dân Việt Nam
 • B
  Cây tre có vẻ đẹp bình dị và nhiều phẩm chất quý báu
 • C
  Cây tre đã thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam
 • D
  Tre là nguồn nguyên vật liệu có giá trị trong sản xuất mỹ nghệ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản không đề cập đến nội dung cung cấp nguyên liệu của cây tre

Câu 6 :

Biện pháp tu từ nào nổi bật nhất trong văn bản Cây tre Việt Nam?

 • A
  So sánh
 • B
  Ẩn dụ
 • C
  Hoán dụ
 • D
  Nhân hóa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Sử dụng rộng rãi và thành công phép nhân hóa, lời văn giàu cảm xúc và nhịp điệu

close