Trắc nghiệm Tìm hiểu bài thơ Mẹ Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Mẹ do ai sáng tác?

 • A

  Tô Hoài

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Chính Hữu

 • D

  Đỗ Trung Lai

Câu 2 :

Bài thơ Mẹ được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Từ ấy

 • C

  Đêm sông Cầu

 • D

  Trường ca khát vọng

Câu 3 :

Bài thơ Mẹ thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ bốn chữ

 • D

  Thơ lục bát

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mẹ là gì?

 • A

  Biểu cảm

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 5 :

Bài thơ Mẹ mượn hình ảnh loài cây nào để khắc họa hình ảnh người mẹ?

 • A

  Cây tre

 • B

  Cây vú sữa

 • C

  Cây cau

 • D

  Cây bầu

Câu 6 :

Bài thơ Mẹ là lời của ai?

 • A

  Người con

 • B

  Người mẹ

 • C

  Người cháu

 • D

  Người bà

Câu 7 :

Điền vào dấu … để hoàn thành đoạn thơ sau:

Lưng mẹ còng rồi

     Cau – ngọn xanh rờn

     Mẹ – đầu bạc trắng”

 • A

  Cau ngày càng cao

 • B

  Cau mẹ bổ tư

 • C

  Cau gần với giời

 • D

  Cau thì vẫn thẳng

Câu 8 :

Bài thơ Mẹ được chia làm mấy khổ?

 • A

  2 khổ

 • B

  3 khổ

 • C

  4 khổ

 • D

  5 khổ

Câu 9 :

Bài thơ Mẹ viết về điều gì?

 • A

  Viết về mẹ và sự già đi của mẹ theo năm tháng

 • B

  Viết về những năm tháng tần tảo của người bà

 • C

  Viết về những tháng ngày gian khó của người bà chăm sóc cháu

 • D

  Viết về người mẹ phải để lại đứa con cho họ hàng đi tha phương cầu thực

Câu 10 :

Các từ ngữ nói về “mẹ” và “cau” ở khổ 1 và 2 bài thơ Mẹ có mối quan hệ với nhau như thế nào nghĩa?

 • A

  Tương đồng

 • B

  Đối lập

 • C

  Đồng nhất

 • D

  Tương cận

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Mẹ do ai sáng tác?

 • A

  Tô Hoài

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Chính Hữu

 • D

  Đỗ Trung Lai

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc thông tin văn bản trong sách giáo khoa

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ do tác giả Đỗ Trung Lai sáng tác

Câu 2 :

Bài thơ Mẹ được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Từ ấy

 • C

  Đêm sông Cầu

 • D

  Trường ca khát vọng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc thông tin văn bản trong sách giáo khoa, hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ được trích trong tập thơ Đêm sông Cầu

Câu 3 :

Bài thơ Mẹ thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ bốn chữ

 • D

  Thơ lục bát

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ thuộc thể thơ bốn chữ

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mẹ là gì?

 • A

  Biểu cảm

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ, chú ý từ ngữ, nhịp điệu…

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mẹ là biểu cảm

Câu 5 :

Bài thơ Mẹ mượn hình ảnh loài cây nào để khắc họa hình ảnh người mẹ?

 • A

  Cây tre

 • B

  Cây vú sữa

 • C

  Cây cau

 • D

  Cây bầu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ, chú ý từ ngữ, nhịp điệu…

Lời giải chi tiết :

Bài thơ mượn hình ảnh cây cau quen thuộc để khắc họa mẹ

Câu 6 :

Bài thơ Mẹ là lời của ai?

 • A

  Người con

 • B

  Người mẹ

 • C

  Người cháu

 • D

  Người bà

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ, chú ý từ ngữ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ là lời của người con về mẹ

Câu 7 :

Điền vào dấu … để hoàn thành đoạn thơ sau:

Lưng mẹ còng rồi

     Cau – ngọn xanh rờn

     Mẹ – đầu bạc trắng”

 • A

  Cau ngày càng cao

 • B

  Cau mẹ bổ tư

 • C

  Cau gần với giời

 • D

  Cau thì vẫn thẳng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Lưng mẹ còng rồi

Cau thì vẫn thẳng

Cau – ngọn xanh rờn

Mẹ – đầu bạc trắng”

Câu 8 :

Bài thơ Mẹ được chia làm mấy khổ?

 • A

  2 khổ

 • B

  3 khổ

 • C

  4 khổ

 • D

  5 khổ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ được chia làm 5 khổ

Câu 9 :

Bài thơ Mẹ viết về điều gì?

 • A

  Viết về mẹ và sự già đi của mẹ theo năm tháng

 • B

  Viết về những năm tháng tần tảo của người bà

 • C

  Viết về những tháng ngày gian khó của người bà chăm sóc cháu

 • D

  Viết về người mẹ phải để lại đứa con cho họ hàng đi tha phương cầu thực

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ viết về mẹ và sự già đi của mẹ theo năm tháng

Câu 10 :

Các từ ngữ nói về “mẹ” và “cau” ở khổ 1 và 2 bài thơ Mẹ có mối quan hệ với nhau như thế nào nghĩa?

 • A

  Tương đồng

 • B

  Đối lập

 • C

  Đồng nhất

 • D

  Tương cận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ Mẹ

Lời giải chi tiết :

Các từ ngữ nói về “mẹ” và “cau” ở khổ 1 và 2 có mối quan hệ đối lập với nhau về nghĩa

close