Trắc nghiệm Tìm hiểu bài thơ Mẹ và quả Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Mẹ và quả do ai sáng tác?

 • A
  Xuân Quỳnh
 • B
  Nguyễn Trung Thành
 • C
  Nguyễn Khoa Điềm
 • D
  R. Ta-go
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Bài thơ Mẹ và quả được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A
  1979
 • B
  1980
 • C
  1981
 • D
  1982
Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì?

 • A
  Biểu cảm
 • B
  Tự sự
 • C
  Nghị luận
 • D
  Thuyết minh
Câu 4 :

Văn bản Mẹ và quả là lời của ai nói về ai?

 • A
  Người con nói về người cha
 • B
  Người con nói về người mẹ
 • C
  Người cháu nói về người ông
 • D
  Người cháu nói về người bà
Câu 5 :

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Như Mặt Trời, khi như Mặt trăng

 • A
  Nhân hóa
 • B
  So sánh
 • C
  Nói quá
 • D
  Nói giảm nói tránh
Câu 6 :

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

 • A
  Nhân hóa
 • B
  So sánh
 • C
  Nói quá
 • D
  Tương phản
Câu 7 :

Bài thơ Mẹ và quả thuộc thể thơ gì?

 • A
  Bốn chữ
 • B
  Năm chữ
 • C
  Tự do
 • D
  Lục bát
Câu 8 :

Bài thơ Mẹ và quả nói về nội dung gì?

 • A
  Nỗi xót xa về sự vất vả của mẹ
 • B
  Công lao trời bể của mẹ hiền
 • C
  Sự hi sinh của mẹ trong kháng chiến
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Mẹ và quả do ai sáng tác?

 • A
  Xuân Quỳnh
 • B
  Nguyễn Trung Thành
 • C
  Nguyễn Khoa Điềm
 • D
  R. Ta-go

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ và quả do Nguyễn Khoa Điềm sáng tác

Câu 2 :

Bài thơ Mẹ và quả được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A
  1979
 • B
  1980
 • C
  1981
 • D
  1982

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ và quả được sáng tác năm 1982

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì?

 • A
  Biểu cảm
 • B
  Tự sự
 • C
  Nghị luận
 • D
  Thuyết minh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý giọng điệu của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Câu 4 :

Văn bản Mẹ và quả là lời của ai nói về ai?

 • A
  Người con nói về người cha
 • B
  Người con nói về người mẹ
 • C
  Người cháu nói về người ông
 • D
  Người cháu nói về người bà

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Mẹ và quả là lời của người con nói về người mẹ

Câu 5 :

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Như Mặt Trời, khi như Mặt trăng

 • A
  Nhân hóa
 • B
  So sánh
 • C
  Nói quá
 • D
  Nói giảm nói tránh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ so sánh

Câu 6 :

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

 • A
  Nhân hóa
 • B
  So sánh
 • C
  Nói quá
 • D
  Tương phản

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật tương phản đối lập: “lũ chúng tôi … lớn lên” >< “bí và bầu… lớn xuống”

Câu 7 :

Bài thơ Mẹ và quả thuộc thể thơ gì?

 • A
  Bốn chữ
 • B
  Năm chữ
 • C
  Tự do
 • D
  Lục bát

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý hình thức của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mẹ và quả thuộc thể thơ tự do

Câu 8 :

Bài thơ Mẹ và quả nói về nội dung gì?

 • A
  Nỗi xót xa về sự vất vả của mẹ
 • B
  Công lao trời bể của mẹ hiền
 • C
  Sự hi sinh của mẹ trong kháng chiến
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ là lời của tác giả nói với mẹ về công lao trời bể của mẹ hiền

close