Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Ếch ngồi đáy giếng Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” thuộc thể loại gì?

 • A
  Cổ tích
 • B
  Truyện cười
 • C
  Truyền thuyết
 • D
  Ngụ ngôn
Câu 2 :

Nhân vật chính trong truyện là con vật nào sau đây?

 • A
  Con ruồi
 • B
  Con trâu
 • C
  Con ếch
 • D
  Con vịt
Câu 3 :

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở đâu?

 • A
  Cái ao
 • B
  Cái giếng
 • C
  Bụi tre
 • D
  Bờ đê
Câu 4 :

Truyện phê phán đối tượng nào?

 • A
  Những kẻ dốt nát mà huênh hoang
 • B
  Những kẻ lười biếng
 • C
  Những kẻ tham lam
 • D
  Những kẻ nhát gan
Câu 5 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của truyện?

 • A
  Xây dựng hình tượng quen thuộc, gần gũi
 • B
  Tình huốn bất ngờ, hài hước
 • C
  Cách nói ẩn dụ, tự nhiên kết hợp hình ảnh đặc sắc
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Truyện gửi đến chúng ta bài học gì?

 • A
  Biết học hỏi mọi người
 • B
  Luôn củng cố kiến thức bản thấn
 • C
  Biết khiêm tốn, không được chủ quan, kiêu ngạo
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 7 :

Trong truyện Ếch ngồi đáy giếng, con ếch đã xem bầu trời chỉ bằng thứ gì?

 • A
  Cái mâm
 • B
  Cái bát
 • C
  Cái vung
 • D
  Cái đĩa
Câu 8 :

Việc ếch xem mình là vị chúa tể thể hiện điều gì?

 • A
  Sự thiếu hiểu biết, nông cạn
 • B
  Sự khiêm tốn
 • C
  Sự độc ác, nguy hiểm
 • D
  Sự ngốc nghếch, đần độn
Câu 9 :

Nguyên nhẫn dẫn tới việc ếch bị trâu dẫm bẹp là gì?

 • A
  Ếch ra ngoài giếng, nó vẫn nghĩ trời bé bằng vung
 • B
  Do ếch cao ngạo, nhâng nháo, không chịu quan sát
 • C
  Ếch không chịu thay đổi bản thân cho phù hợp với môi trường mới
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 10 :

Tại sao ếch tưởng bầu trời chỉ như cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể?

 • A
  Vì nó sống lâu trong giếng, các con vật nhỏ bé xung quanh sợ hãi nó
 • B
  Ếch quen với miệng giếng nhỏ
 • C
  Bản tính của ếch là tự phụ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” thuộc thể loại gì?

 • A
  Cổ tích
 • B
  Truyện cười
 • C
  Truyền thuyết
 • D
  Ngụ ngôn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng thể loại

Lời giải chi tiết :

Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” thuộc thể loại ngụ ngôn

Câu 2 :

Nhân vật chính trong truyện là con vật nào sau đây?

 • A
  Con ruồi
 • B
  Con trâu
 • C
  Con ếch
 • D
  Con vịt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong truyện là con ếch

Câu 3 :

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở đâu?

 • A
  Cái ao
 • B
  Cái giếng
 • C
  Bụi tre
 • D
  Bờ đê

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện

Lời giải chi tiết :

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở trong cái giếng

Câu 4 :

Truyện phê phán đối tượng nào?

 • A
  Những kẻ dốt nát mà huênh hoang
 • B
  Những kẻ lười biếng
 • C
  Những kẻ tham lam
 • D
  Những kẻ nhát gan

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện

Lời giải chi tiết :

Truyện phê phán những kẻ dốt nát mà huênh hoang

Câu 5 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của truyện?

 • A
  Xây dựng hình tượng quen thuộc, gần gũi
 • B
  Tình huốn bất ngờ, hài hước
 • C
  Cách nói ẩn dụ, tự nhiên kết hợp hình ảnh đặc sắc
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện, từ đó rút ra giá trị nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Truyện đặc sắc bởi những nghệ thuật của truyện ngụ ngôn

Câu 6 :

Truyện gửi đến chúng ta bài học gì?

 • A
  Biết học hỏi mọi người
 • B
  Luôn củng cố kiến thức bản thấn
 • C
  Biết khiêm tốn, không được chủ quan, kiêu ngạo
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản và rút ra những bài học ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Truyện gửi đến chúng ta nhiều bài học về sự khiêm tốn, biết học hỏi mọi người và luôn củng cố kiến thức bản thân

Câu 7 :

Trong truyện Ếch ngồi đáy giếng, con ếch đã xem bầu trời chỉ bằng thứ gì?

 • A
  Cái mâm
 • B
  Cái bát
 • C
  Cái vung
 • D
  Cái đĩa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong truyện, con ếch xem bầu trời chỉ bằng một cái vung

Câu 8 :

Việc ếch xem mình là vị chúa tể thể hiện điều gì?

 • A
  Sự thiếu hiểu biết, nông cạn
 • B
  Sự khiêm tốn
 • C
  Sự độc ác, nguy hiểm
 • D
  Sự ngốc nghếch, đần độn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Việc ếch xem mình là vị chúa tể thể hiện sự nông cạn của ếch

Câu 9 :

Nguyên nhẫn dẫn tới việc ếch bị trâu dẫm bẹp là gì?

 • A
  Ếch ra ngoài giếng, nó vẫn nghĩ trời bé bằng vung
 • B
  Do ếch cao ngạo, nhâng nháo, không chịu quan sát
 • C
  Ếch không chịu thay đổi bản thân cho phù hợp với môi trường mới
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Ếch bị trâu dẫm bẹp do nhiều nguyên nhân

Câu 10 :

Tại sao ếch tưởng bầu trời chỉ như cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể?

 • A
  Vì nó sống lâu trong giếng, các con vật nhỏ bé xung quanh sợ hãi nó
 • B
  Ếch quen với miệng giếng nhỏ
 • C
  Bản tính của ếch là tự phụ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại luận điểm đầu phần thân bài và đưa ra đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Ếch có suy nghĩa đó vì tính cách của nó và môi trường sống tác động đến nó

close