Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển do ai sáng tác?

 • A

  Đinh Trọng Lạc

 • B

  Bùi Hồng

 • C

  Lê Phương Liên

 • D

  Vũ Quần Phương

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản bàn luận về tác phẩm nào?

 • A

  Đường vào trung tâm vũ trụ

 • B

  Hai vạn dặm dưới đáy biển

 • C

  Tiếng gà trưa

 • D

  Đất rừng phương Nam

Câu 3 :

Văn bản được chia thành mấy phần?

 • A

  3 phần

 • B

  4 phần

 • C

  5 phần

 • D

  6 phần

Câu 4 :

Theo tác giả Lê Phương Liên, Hai vạn dặm dưới đáy biển hấp dẫn ban đọc mọi lứa tuổi không chỉ bởi những yếu tố li kì mà còn ở yếu tố nào?

 • A

  Tính nhân văn

 • B

  Sự hư cấu, tưởng tưởng

 • C

  Sự phóng đại

 • D

  Bịa đặt, nói quá

Câu 5 :

Theo Lê Phương Liên, thuyền trưởng Nê-mô là một con người như thế nào?

 • A

  Có trí tuệ

 • B

  Có tính phiêu lưu

 • C

  Ưa mạo hiểm

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 6 :

Theo Lê Phương Liên, thuyền trưởng Nê-mô là một con người vừa có trí tuệ, vừa có tính phiêu lưu, mạo hiểm

 • A

  Nét Len

 • B

  Thuyền trưởng Nê-mô

 • C

  Giáo sư A-rôn-nác

 • D

  Công-xây

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển do ai sáng tác?

 • A

  Đinh Trọng Lạc

 • B

  Bùi Hồng

 • C

  Lê Phương Liên

 • D

  Vũ Quần Phương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển do nhà văn Lê Phương Liên sáng tác

Câu 2 :

Văn bản bàn luận về tác phẩm nào?

 • A

  Đường vào trung tâm vũ trụ

 • B

  Hai vạn dặm dưới đáy biển

 • C

  Tiếng gà trưa

 • D

  Đất rừng phương Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản bàn luận về tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển

Câu 3 :

Văn bản được chia thành mấy phần?

 • A

  3 phần

 • B

  4 phần

 • C

  5 phần

 • D

  6 phần

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được chia thành 5 phần

Câu 4 :

Theo tác giả Lê Phương Liên, Hai vạn dặm dưới đáy biển hấp dẫn ban đọc mọi lứa tuổi không chỉ bởi những yếu tố li kì mà còn ở yếu tố nào?

 • A

  Tính nhân văn

 • B

  Sự hư cấu, tưởng tưởng

 • C

  Sự phóng đại

 • D

  Bịa đặt, nói quá

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả Lê Phương Liên, Hai vạn dặm dưới đáy biển hấp dẫn ban đọc mọi lứa tuổi không chỉ bởi những yếu tố li kì mà còn ở tính nhân văn

Câu 5 :

Theo Lê Phương Liên, thuyền trưởng Nê-mô là một con người như thế nào?

 • A

  Có trí tuệ

 • B

  Có tính phiêu lưu

 • C

  Ưa mạo hiểm

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo Lê Phương Liên, thuyền trưởng Nê-mô là một con người vừa có trí tuệ, vừa có tính phiêu lưu, mạo hiểm

Câu 6 :

Theo Lê Phương Liên, thuyền trưởng Nê-mô là một con người vừa có trí tuệ, vừa có tính phiêu lưu, mạo hiểm

 • A

  Nét Len

 • B

  Thuyền trưởng Nê-mô

 • C

  Giáo sư A-rôn-nác

 • D

  Công-xây

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển, nhân vật thuyền trưởng Nê-mô mang tư tưởng hình tượng anh hùng của tác giả Véc-nơ

close