Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Phạm Văn Đồng Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phạm Văn Đồng?

 • A
  Nam Định
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Hà Nội
 • D
  Quảng Ngãi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Câu hỏi 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Phạm Văn Đồng?

 • A
  1906 – 2000
 • B
  1920 – 2007
 • C
  1930 – 2015
 • D
  1940 – 2020

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phạm Văn Đồng (1906 – 2000)

Câu hỏi 3 :

Phạm Văn Đồng không hoạt động trong lĩnh vực nào?

 • A
  Văn hóa
 • B
  Kinh tế
 • C
  Chính trị
 • D
  Xã hội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tham gia cách mạng từ sớm và là nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, là nhà giáo dục tâm huyết và một nhà văn hóa, văn nghệ lớn

Câu hỏi 4 :

Chức vụ cao nhất của Phạm Văn Đồng trong bộ máy Nhà nước là?

 • A
  Chủ tịch
 • B
  Thủ tướng
 • C
  Đại tướng
 • D
  Bộ trường

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phạm Văn Đồng là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất (1955 – 1987)

Câu hỏi 5 :

Phạm Văn Đồng thường sáng tác thể loại văn chương nào?

 • A
  Thơ trữ tình
 • B
  Tiểu thuyết
 • C
  Văn nghị luận
 • D
  Truyện tranh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thể loại: các tác phẩm nghị luận xuất sắc

Câu hỏi 6 :

Văn phong nghị luận của Phạm Văn Đồng có đặc điểm gì?

 • A
  Luận điểm mới mẻ
 • B
  Lời văn trong sáng, nhiều hình ảnh
 • C
  Các tình tiết giật gân
 • D
  Đáp án A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn phong nghị luận của ông đầy nhiệt tình, lôi cuốn người đọc bằng những luận điểm mới mẻ, sâu sắc với lời văn trong sáng, nhiều hình ảnh.

Câu hỏi 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Phạm Văn Đồng?

 • A
  Phong cách Hồ Chí Minh
 • B
  Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • C
  Văn hóa đổi mới...
 • D
  Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một thời đại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách Hồ Chí Minh không phải là sáng tác của ông

close