Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Phạm Văn Đồng Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phạm Văn Đồng?

 • A
  Nam Định
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Hà Nội
 • D
  Quảng Ngãi
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Phạm Văn Đồng?

 • A
  1906 – 2000
 • B
  1920 – 2007
 • C
  1930 – 2015
 • D
  1940 – 2020
Câu 3 :

Phạm Văn Đồng không hoạt động trong lĩnh vực nào?

 • A
  Văn hóa
 • B
  Kinh tế
 • C
  Chính trị
 • D
  Xã hội
Câu 4 :

Chức vụ cao nhất của Phạm Văn Đồng trong bộ máy Nhà nước là?

 • A
  Chủ tịch
 • B
  Thủ tướng
 • C
  Đại tướng
 • D
  Bộ trường
Câu 5 :

Phạm Văn Đồng thường sáng tác thể loại văn chương nào?

 • A
  Thơ trữ tình
 • B
  Tiểu thuyết
 • C
  Văn nghị luận
 • D
  Truyện tranh
Câu 6 :

Văn phong nghị luận của Phạm Văn Đồng có đặc điểm gì?

 • A
  Luận điểm mới mẻ
 • B
  Lời văn trong sáng, nhiều hình ảnh
 • C
  Các tình tiết giật gân
 • D
  Đáp án A và B
Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Phạm Văn Đồng?

 • A
  Phong cách Hồ Chí Minh
 • B
  Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • C
  Văn hóa đổi mới...
 • D
  Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một thời đại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phạm Văn Đồng?

 • A
  Nam Định
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Hà Nội
 • D
  Quảng Ngãi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Phạm Văn Đồng?

 • A
  1906 – 2000
 • B
  1920 – 2007
 • C
  1930 – 2015
 • D
  1940 – 2020

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phạm Văn Đồng (1906 – 2000)

Câu 3 :

Phạm Văn Đồng không hoạt động trong lĩnh vực nào?

 • A
  Văn hóa
 • B
  Kinh tế
 • C
  Chính trị
 • D
  Xã hội

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tham gia cách mạng từ sớm và là nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, là nhà giáo dục tâm huyết và một nhà văn hóa, văn nghệ lớn

Câu 4 :

Chức vụ cao nhất của Phạm Văn Đồng trong bộ máy Nhà nước là?

 • A
  Chủ tịch
 • B
  Thủ tướng
 • C
  Đại tướng
 • D
  Bộ trường

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phạm Văn Đồng là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất (1955 – 1987)

Câu 5 :

Phạm Văn Đồng thường sáng tác thể loại văn chương nào?

 • A
  Thơ trữ tình
 • B
  Tiểu thuyết
 • C
  Văn nghị luận
 • D
  Truyện tranh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thể loại: các tác phẩm nghị luận xuất sắc

Câu 6 :

Văn phong nghị luận của Phạm Văn Đồng có đặc điểm gì?

 • A
  Luận điểm mới mẻ
 • B
  Lời văn trong sáng, nhiều hình ảnh
 • C
  Các tình tiết giật gân
 • D
  Đáp án A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn phong nghị luận của ông đầy nhiệt tình, lôi cuốn người đọc bằng những luận điểm mới mẻ, sâu sắc với lời văn trong sáng, nhiều hình ảnh.

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Phạm Văn Đồng?

 • A
  Phong cách Hồ Chí Minh
 • B
  Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • C
  Văn hóa đổi mới...
 • D
  Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một thời đại

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Phong cách Hồ Chí Minh không phải là sáng tác của ông

close