Trắc nghiệm Tìm hiểu bài thơ Tiếng gà trưa Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Tiếng gà trưa được viết theo thể thơ gì?

 • A

  Tự do

 • B

  Đường luật

 • C

  Năm chữ

 • D

  Bốn chữ

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Hình ảnh xuyên suốt bài thơ Tiếng gà trưa là gì?

 • A

  Tiếng gà trưa

 • B

  Quả trứng hồng

 • C

  Người bà

 • D

  Người chiến sĩ

Câu 3 :

Bài thơ nói về các sự việc ở thời điểm nào?

 • A

  Quá khứ

 • B

  Hiện tại

 • C

  Hai đáp sai trên đều đúng

 • D

  Hai đáp án trên đều sai

Câu 4 :

Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Thời kì đầu chống Pháp

 • B

  Thời kì đầu chống Mỹ

 • C

  Khi đất nước hòa bình

 • D

  Khi đất nước xây dựng kinh tế

Câu 5 :

Bài thơ xuất xứ trong tập thơ nào?

 • A

  Tự hát

 • B

  Khối tình con

 • C

  Thơ điên

 • D

  Hoa dọc chiến hào

Câu 6 :

Tiếng gà trưa viết về đề tài gì?

 • A

  Tình cảm gia đình

 • B

  Vẻ đẹp thiên nhiên

 • C

  Tâm trạng con người

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 7 :

Nhân vật trữ tình trong văn bản là ai?

 • A

  Người bà

 • B

  Người cháu

 • C

  Con gà

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 8 :

Cảm xúc bao trùm lên tác phẩm Tiếng gà trưa là gì?

 • A

  Tình yêu thiên nhiên của con người

 • B

  Sự tiếc nuối tuổi thơ

 • C

  Nỗi nhớ quá khứ

 • D

  Tình yêu gia đình

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Tiếng gà trưa được viết theo thể thơ gì?

 • A

  Tự do

 • B

  Đường luật

 • C

  Năm chữ

 • D

  Bốn chữ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý số tiếng, số dòng của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được viết theo thể thơ 5 chữ

Câu 2 :

Hình ảnh xuyên suốt bài thơ Tiếng gà trưa là gì?

 • A

  Tiếng gà trưa

 • B

  Quả trứng hồng

 • C

  Người bà

 • D

  Người chiến sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý hình ảnh xuất hiện xuyên suốt bài thơ

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh xuyên suốt bài thơ là tiếng gà trưa

Câu 3 :

Bài thơ nói về các sự việc ở thời điểm nào?

 • A

  Quá khứ

 • B

  Hiện tại

 • C

  Hai đáp sai trên đều đúng

 • D

  Hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ nói về các sự việc ở hiện tại và quá khứ

Câu 4 :

Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Thời kì đầu chống Pháp

 • B

  Thời kì đầu chống Mỹ

 • C

  Khi đất nước hòa bình

 • D

  Khi đất nước xây dựng kinh tế

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm hiểu xuất xứ bài thơ qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp

Câu 5 :

Bài thơ xuất xứ trong tập thơ nào?

 • A

  Tự hát

 • B

  Khối tình con

 • C

  Thơ điên

 • D

  Hoa dọc chiến hào

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm hiểu xuất xứ bài thơ qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Bài thơ xuất xứ trong tập thơ Hoa dọc chiến hào

Câu 6 :

Tiếng gà trưa viết về đề tài gì?

 • A

  Tình cảm gia đình

 • B

  Vẻ đẹp thiên nhiên

 • C

  Tâm trạng con người

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm viết về tình cảm gia đình

Câu 7 :

Nhân vật trữ tình trong văn bản là ai?

 • A

  Người bà

 • B

  Người cháu

 • C

  Con gà

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhân vật trữ tình thường là nhân vật thể hiện tư tưởng tình cảm trong thơ

Lời giải chi tiết :

Nhân vật trữ tình trong văn bản là người cháu

Câu 8 :

Cảm xúc bao trùm lên tác phẩm Tiếng gà trưa là gì?

 • A

  Tình yêu thiên nhiên của con người

 • B

  Sự tiếc nuối tuổi thơ

 • C

  Nỗi nhớ quá khứ

 • D

  Tình yêu gia đình

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Cảm xúc bao trùm lên tác phẩm Tiếng gà trưa là tình yêu gia đình

close