Trắc nghiệm Vài nét về đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Tô Hoài

 • C

  Kim Lân

 • D

  Đoàn Giỏi

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng trích từ tác phẩm nào của Đoàn Giỏi?

 • A

  Đường về gia hương (1948)

 • B

  Cá bống mú (1956)

 • C

  Đất rừng phương Nam (1957)

 • D

  Cuộc truy tầm kho vũ khí (1962)

Câu 3 :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng thuộc chương mấy của tác phẩm Đất rừng phương Nam?

 • A

  Chương 7

 • B

  Chương 8

 • C

  Chương 9

 • D

  Chương 10

Câu 4 :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng là gì?

 • A

  Tự sự

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Miêu tả

 • D

  Nghị luận

Câu 6 :

Nội dung của đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng kể về gì?

 • A

  Cuộc gặp gỡ của An với ông Hai bán rắn

 • B

  Cuộc gặp gỡ của tía con An với chú Võ Tòng

 • C

  Cuộc chạm trán với hổ của Võ Tòng

 • D

  Hành trình đi lấy mật trong rừng U Minh của tía con An, Cò

Câu 7 :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Tô Hoài

 • C

  Kim Lân

 • D

  Đoàn Giỏi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trong SGK trang 15 hoặc tham khảo qua sách báo, internet.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng của tác giả Đoàn Giỏi

Câu 2 :

Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng trích từ tác phẩm nào của Đoàn Giỏi?

 • A

  Đường về gia hương (1948)

 • B

  Cá bống mú (1956)

 • C

  Đất rừng phương Nam (1957)

 • D

  Cuộc truy tầm kho vũ khí (1962)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trong SGK trang 24 hoặc tham khảo qua sách báo, internet.

Lời giải chi tiết :

Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng trích từ tác phẩm Đất rừng phương Nam ra đời năm 1957

Câu 3 :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng thuộc chương mấy của tác phẩm Đất rừng phương Nam?

 • A

  Chương 7

 • B

  Chương 8

 • C

  Chương 9

 • D

  Chương 10

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng thuộc chương 10 của tác phẩm Đất rừng phương Nam

Câu 4 :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng được chia thành mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng được chia thành 3 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “mới tìm ra lửa vậy”): Hoàn cảnh gặp Võ Tòng

- Phần 2 (tiếp theo đến “nói một cách chắc chắn như vậy”): Lai lịch của Võ Tòng

- Phần 3 (còn lại): Cuộc chia tay Võ Tòng

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng là gì?

 • A

  Tự sự

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Miêu tả

 • D

  Nghị luận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng là tự sự

Câu 6 :

Nội dung của đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng kể về gì?

 • A

  Cuộc gặp gỡ của An với ông Hai bán rắn

 • B

  Cuộc gặp gỡ của tía con An với chú Võ Tòng

 • C

  Cuộc chạm trán với hổ của Võ Tòng

 • D

  Hành trình đi lấy mật trong rừng U Minh của tía con An, Cò

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản, chú ý nội dung chính xuyên suốt văn bản

Lời giải chi tiết :

Nội dung của đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng kể về cuộc gặp gỡ của tía con An với chú Võ Tòng

Câu 7 :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ văn bản, chú ý lời kể của nhân vật

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng được kể linh hoạt ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba

close