Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Ta-go Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nhận định nào đúng khi nói về nhà thơ Ta-go?

 • A
  Ta-go là nhà thơ cổ điển của nước Anh
 • B
  Ta-go là nhà thơ hiện đại của Anh
 • C
  Ta-go là nhà thơ cổ điển của Ấn Độ
 • D
  Ta-go là nhà thơ hiện đại của Ấn Độ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ta-go sinh tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, trong một gia đình quý tộc

Câu hỏi 2 :

Tác giả Ra-bin-đra-nát Ta-go sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1860
 • B
  1861
 • C
  1862
 • D
  1863

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

R. Ta-go (1861 – 1941)

Câu hỏi 3 :

Ta-go sinh ra trong gia đình thế nào?

 • A
  Gia đình nông dân
 • B
  Gia đình quan lại
 • C
  Gia đình quý tộc
 • D
  Gia đình nô lệ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ta-go sinh tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ, trong một gia đình quý tộc

Câu hỏi 4 :

Ta-go bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A
  Từ hồi niên thiếu
 • B
  Từ khi đã trưởng thành
 • C
  Khi lập gia đình
 • D
  Lúc về hưu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ta-go làm thơ từ hồi niên thiếu

Câu hỏi 5 :

Ngoài làm thơ, Ta-go còn hoạt động trên lĩnh vực nào?

 • A
  Kinh doanh
 • B
  Chính trị
 • C
  Xã hội
 • D
  Chính trị và xã hội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ta-go làm thơ từ hồi niên thiếu và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội

Câu hỏi 6 :

Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ gì?

 • A
  Tặng hội đền tín đồ Ấn Độ giáo
 • B
  Hoa sen
 • C
  Người làm vườn
 • D
  Hái quả

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 14 tuổi ông được đăng bài thơ “Tặng hội đền tín đồ Ấn Độ giáo”

Câu hỏi 7 :

Đâu không phải là tập thơ của Ta-gó?

 • A
  Người làm vườn
 • B
  Trăng non
 • C
  Hoa ngày thường
 • D
  Thơ dâng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tập thơ Người làm vườn, tập Trăng non, tập Thơ dâng,…

Câu hỏi 8 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ ca của Ta-go?

 • A
  Tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc
 • B
  Tinh thần nhân văn cao cả và chất trữ tình triết lí nồng đượm
 • C
  Hình ảnh thiên nhiên mang ý nghĩa tượng trưng
 • D
  Tư duy giàu hình ảnh của người dân tộc miền núi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Về thơ ca, những tác phẩm của ông thể hiện tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc, tinh thần nhân văn cao cả và chất trữ tình triết lí nồng đượm; sử dụng thành công những hình ảnh thiên nhiên mang ý nghĩa tượng trưng, hình thức so sánh, liên tửng về thủ pháp trùng điệp

Câu hỏi 9 :

Về văn xuôi, Ta-go không đề cập đến lĩnh vực nào?

 • A
  Xã hội
 • B
  Kinh tế
 • C
  Chính trị
 • D
  Giáo dục

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Đối với văn xuôi, Ta-go đề cập đến các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục

Câu hỏi 10 :

Ta-go là người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập thơ Thơ dâng vào nào năm bao nhiêu?

 • A
  1916
 • B
  1915
 • C
  1914
 • D
  1913

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ta-go là người Châu Á đầu tiên được trao Giải Nobel Văn học với tập thơ Thơ dâng vào nào năm 1913

close