Trắc nghiệm Tìm hiểu Từ ngữ địa phương Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Thế nào là từ ngữ địa phương?

 • A

  Là từ ngữ toàn dân đều biết và hiểu

 • B

  Là từ ngữ chỉ được dùng ở một (một số) địa phương nhất định

 • C

  Là từ ngữ chỉ được dùng duy nhất ở một địa phương

 • D

  Là từ ngữ được ít người biết đến

Câu 2 :

Những mặt khác biệt trong tiếng nói của mỗi địa phương thể hiện ở phương diện nào?

 • A

  Ngữ âm

 • B

  Ngữ pháp

 • C

  Từ vựng

 • D

  Cả A và C

Câu 3 :

Nhận xét nào không nói lên mục đích của việc sử dụng các từ địa phương trong tác phẩm văn học?

 • A

  Để tô đậm màu sắc địa phương cho câu chuyện

 • B

  Để tô đậm tính cách nhân vật

 • C

  Để thể hiện sự hiểu biết của tác giả về địa phương đó

 • D

  Để tô đậm tính cách nhân vật

Câu 4 :

Khi sử dụng từ ngữ địa phương cần chú ý điều gì?

 • A

  Không nên quá lạm dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội

 • B

  Không phải từ nào đối tượng giao tiếp cũng có thể hiểu được từ ngữ địa phương

 • C

  Tùy hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp mà sử dụng từ ngữ địa phương

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các từ ngữ “bá, má, mầy, tui,…” là biệt ngữ xã hội hay từ ngữ địa phương?

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Câu 6 :

Cho hai đoạn thơ sau:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang

       Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”

(Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

“Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần

Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào”

(Tố Hữu, Khi con tu hú)

Xác định từ ngữ toàn dân của hai từ “bẹ, bắp”.

 • A

  Sắn

 • B

  Khoai

 • C

  Ngô

 • D

  Lúa mì

Câu 7 :

Các từ in đậm trong đoạn thơ sau chủ yếu ở vùng miền nào?

Đồng chí nhớ nữa

Kể chuyện Bình – Trị – Thiên,

Cho bầy tui nghe ví

Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí

-Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ

Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri

 • A

  Miền Bắc

 • B

  Miền Nam

 • C

  Đây là từ ngữ toàn dân

 • D

  Miền Trung

Câu 8 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các từ ngữ sau vào bảng phù hợp:

mẹ

ngô

ba

bầm

tía

heo

chi

lợn

bông

quả tắc

dứa

ăn

trái bom

khóm

Từ ngữ toàn dân
Từ ngữ địa phương

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thế nào là từ ngữ địa phương?

 • A

  Là từ ngữ toàn dân đều biết và hiểu

 • B

  Là từ ngữ chỉ được dùng ở một (một số) địa phương nhất định

 • C

  Là từ ngữ chỉ được dùng duy nhất ở một địa phương

 • D

  Là từ ngữ được ít người biết đến

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định

Câu 2 :

Những mặt khác biệt trong tiếng nói của mỗi địa phương thể hiện ở phương diện nào?

 • A

  Ngữ âm

 • B

  Ngữ pháp

 • C

  Từ vựng

 • D

  Cả A và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Ngữ pháp không tạo nên sự khác biệt của từ địa phương và ngôn ngữ toàn dân

Câu 3 :

Nhận xét nào không nói lên mục đích của việc sử dụng các từ địa phương trong tác phẩm văn học?

 • A

  Để tô đậm màu sắc địa phương cho câu chuyện

 • B

  Để tô đậm tính cách nhân vật

 • C

  Để thể hiện sự hiểu biết của tác giả về địa phương đó

 • D

  Để tô đậm tính cách nhân vật

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật

Câu 4 :

Khi sử dụng từ ngữ địa phương cần chú ý điều gì?

 • A

  Không nên quá lạm dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội

 • B

  Không phải từ nào đối tượng giao tiếp cũng có thể hiểu được từ ngữ địa phương

 • C

  Tùy hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp mà sử dụng từ ngữ địa phương

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các từ ngữ “bá, má, mầy, tui,…” là biệt ngữ xã hội hay từ ngữ địa phương?

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Đáp án

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Các từ ngữ “bá, má, mầy, tui,…” là từ ngữ địa phương miền Trung

Câu 6 :

Cho hai đoạn thơ sau:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang

       Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”

(Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

“Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần

Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào”

(Tố Hữu, Khi con tu hú)

Xác định từ ngữ toàn dân của hai từ “bẹ, bắp”.

 • A

  Sắn

 • B

  Khoai

 • C

  Ngô

 • D

  Lúa mì

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về từ địa phương

Vận dụng kiến thức về từ ngữ toàn dân cùng nghĩa với “bẹ, bắp”

Lời giải chi tiết :

Hai từ “bẹ”, “bắp” dùng để chỉ ngô

Câu 7 :

Các từ in đậm trong đoạn thơ sau chủ yếu ở vùng miền nào?

Đồng chí nhớ nữa

Kể chuyện Bình – Trị – Thiên,

Cho bầy tui nghe ví

Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí

-Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ

Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri

 • A

  Miền Bắc

 • B

  Miền Nam

 • C

  Đây là từ ngữ toàn dân

 • D

  Miền Trung

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào hiểu biết của em về từ ngữ địa phương

Lời giải chi tiết :

Các từ in đậm trong đoạn thơ trên là từ ngữ ở vùng miền Trung là chủ yếu

Câu 8 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các từ ngữ sau vào bảng phù hợp:

mẹ

ngô

ba

bầm

tía

heo

chi

lợn

bông

quả tắc

dứa

ăn

trái bom

khóm

Từ ngữ toàn dân
Từ ngữ địa phương
Đáp án
Từ ngữ toàn dân

mẹ

ngô

lợn

dứa

ăn

Từ ngữ địa phương

ba

bầm

tía

heo

chi

bông

quả tắc

trái bom

khóm

close