Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Giuyn Véc-nơ Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Giuyn Véc-nơ?

 • A

  1828 - 1905

 • B

  1928 - 2005

 • C

  1828 - 1904

 • D

  1928 - 2004

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Giuyn Véc-nơ là nhà văn nổi tiếng của nước nào?

 • A

  Mĩ

 • B

  Anh

 • C

  Pháp

 • D

  Nga

Câu 3 :

Cha của Giuyn Véc-nơ làm nghề gì?

 • A

  Giáo viên

 • B

  Nhà báo

 • C

  Nhà văn

 • D

  Luật sư

Câu 4 :

Giuyn Véc-nơ có vị trí như thế nào trong thể loại khoa học viên tưởng?

 • A

  Người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng

 • B

  Được coi là một trong những “cha đẻ” của thể loại này

 • C

  Hai đáp án trên đều sai

 • D

  Hai đáp án trên đều đúng

Câu 5 :

Đâu là sáng tác của Giuyn Véc-nơ?

 • A

  Đường vào trung tâm vũ trụ

 • B

  Chất làm gỉ

 • C

  Hành trình vào tâm Trái Đất

 • D

  Xưởng Sô-cô-la

Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của Giuyn Véc-nơ?

 • A

  Hành trình vào tâm Trái Đất

 • B

  Đường vào trung tâm vũ trụ

 • C

  Hai vạn dặm dưới đáy biển

 • D

  Vòng quanh thế giới trong 80 ngày

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Giuyn Véc-nơ?

 • A

  1828 - 1905

 • B

  1928 - 2005

 • C

  1828 - 1904

 • D

  1928 - 2004

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Giuyn Véc-nơ sinh ngày 08/02/1828, mất ngày 24/03/1905

Câu 2 :

Giuyn Véc-nơ là nhà văn nổi tiếng của nước nào?

 • A

  Mĩ

 • B

  Anh

 • C

  Pháp

 • D

  Nga

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Giuyn Véc-nơ là nhà văn người Pháp nổi tiếng

Câu 3 :

Cha của Giuyn Véc-nơ làm nghề gì?

 • A

  Giáo viên

 • B

  Nhà báo

 • C

  Nhà văn

 • D

  Luật sư

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Cha của Giuyn Véc-nơ là ông Pi-e Véc-nơ – một luật sư

Câu 4 :

Giuyn Véc-nơ có vị trí như thế nào trong thể loại khoa học viên tưởng?

 • A

  Người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng

 • B

  Được coi là một trong những “cha đẻ” của thể loại này

 • C

  Hai đáp án trên đều sai

 • D

  Hai đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Giuyn Véc-nơ là người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những “cha đẻ” của thể loại này.

Câu 5 :

Đâu là sáng tác của Giuyn Véc-nơ?

 • A

  Đường vào trung tâm vũ trụ

 • B

  Chất làm gỉ

 • C

  Hành trình vào tâm Trái Đất

 • D

  Xưởng Sô-cô-la

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Hành trình vào tâm Trái Đất là sáng tác của Giuyn Véc-nơ

Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của Giuyn Véc-nơ?

 • A

  Hành trình vào tâm Trái Đất

 • B

  Đường vào trung tâm vũ trụ

 • C

  Hai vạn dặm dưới đáy biển

 • D

  Vòng quanh thế giới trong 80 ngày

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc phần giới thiệu tác giả trang 60, hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Đường vào trung tâm vũ trụ không phải sáng tác của nhà văn Giuyn Véc-nơ

close