Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Rây Brét-bơ-ry Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là một nhà văn chuyên sáng tác thể loại gì?

 • A

  Kinh dị

 • B

  Khoa học viễn tưởng

 • C

  Bí ẩn

 • D

  Tất cả đáp án trên

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Rây Brét-bơ-ry?

 • A

  1920 - 2011

 • B

  1920 - 2012

 • C

  1920 - 2013

 • D

  1920 - 2014

Câu 3 :

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là người nước nào?

 • A

  Anh

 • B

  Pháp

 • C

  Mỹ

 • D

  Nga

Câu 4 :

Cuốn tiểu thuyết giả tưởng nào đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Rây Brét-bơ-ry?

 • A

  Hai vạn dặm dưới đáy biển

 • B

  Tarzan

 • C

  Người trở về từ sao Hỏa

 • D

  Cuốn theo chiều gió

Câu 5 :

Rây Brét-bơ-ry cho ra mắt cuốn sách đầu tiên The Martian Chronicles năm bao nhiêu?

 • A

  1950

 • B

  1951

 • C

  1952

 • D

  1953

Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của Rây Brét-bơ-ry?

 • A

  451 độ F

 • B

  Người minh họa

 • C

  Chất làm gỉ

 • D

  Hai vạn dặm dưới đáy biển

Câu 7 :

Rây Brét-bơ-ry là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thể kỉ nào?

 • A

  20,21

 • B

  18,19

 • C

  16,17

 • D

  14,15

Câu 8 :

Rây Brét-bơ-ry được trao tặng Huân chương Qũy sách quốc gia năm bao nhiêu?

 • A

  2003

 • B

  2002

 • C

  2001

 • D

  2000

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là một nhà văn chuyên sáng tác thể loại gì?

 • A

  Kinh dị

 • B

  Khoa học viễn tưởng

 • C

  Bí ẩn

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trong sách giáo khoa hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là một nhà văn chuyên sáng tác các tác phẩm kinh dị, khoa học viễn tưởng và bí ẩn

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Rây Brét-bơ-ry?

 • A

  1920 - 2011

 • B

  1920 - 2012

 • C

  1920 - 2013

 • D

  1920 - 2014

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trong sách giáo khoa hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Rây Brét-bơ-ry sinh ngày 22/08/1920, mất ngày 05/06/2012

Câu 3 :

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là người nước nào?

 • A

  Anh

 • B

  Pháp

 • C

  Mỹ

 • D

  Nga

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trong sách giáo khoa hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là nhà văn nổi tiếng người Mỹ

Câu 4 :

Cuốn tiểu thuyết giả tưởng nào đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Rây Brét-bơ-ry?

 • A

  Hai vạn dặm dưới đáy biển

 • B

  Tarzan

 • C

  Người trở về từ sao Hỏa

 • D

  Cuốn theo chiều gió

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trong sách giáo khoa hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Cuốn tiểu thuyết giả tưởng Tarzan đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Rây Brét-bơ-ry khi ông cùng cha đến Los Angeles

Câu 5 :

Rây Brét-bơ-ry cho ra mắt cuốn sách đầu tiên The Martian Chronicles năm bao nhiêu?

 • A

  1950

 • B

  1951

 • C

  1952

 • D

  1953

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trong sách giáo khoa hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Rây Brét-bơ-ry cho ra mắt cuốn sách đầu tiên The Martian Chronicles năm 1950

Câu 6 :

Đâu không phải sáng tác của Rây Brét-bơ-ry?

 • A

  451 độ F

 • B

  Người minh họa

 • C

  Chất làm gỉ

 • D

  Hai vạn dặm dưới đáy biển

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trong sách giáo khoa hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Hai vạn dặm dưới đáy biển không phải sáng tác của Rây Brét-bơ-ry mà của Giuyn Véc-nơ

Câu 7 :

Rây Brét-bơ-ry là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thể kỉ nào?

 • A

  20,21

 • B

  18,19

 • C

  16,17

 • D

  14,15

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trong sách giáo khoa hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Rây Brét-bơ-ry là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thể kỉ 20 và 21

Câu 8 :

Rây Brét-bơ-ry được trao tặng Huân chương Qũy sách quốc gia năm bao nhiêu?

 • A

  2003

 • B

  2002

 • C

  2001

 • D

  2000

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trong sách giáo khoa hoặc tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Rây Brét-bơ-ry được trao tặng Huân chương Qũy sách quốc gia năm 2000

close