Trắc nghiệm Tìm hiểu bài thơ Những cánh buồm Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Thơ
 • D
  Kịch

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại thơ

Câu hỏi 2 :

Những cánh buồm là sáng tác của ai?

 • A
  Nguyễn Trung Thông
 • B
  Hoàng Trung Thông
 • C
  Xuân Quỳnh
 • D
  Y Phương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Những cánh buồm là sáng tác của Hoàng Trung Thông

Câu hỏi 3 :

Những cánh buồm in trong tập thơ nào?

 • A
  Những cánh buồm
 • B
  Mây và sóng
 • C
  Biển cả
 • D
  Đầu súng trăng treo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Những cánh buồm in trong tập thơ cùng tên

Câu hỏi 4 :

Bài thơ được in năm bao nhiêu?

 • A
  1963
 • B
  1964
 • C
  1965
 • D
  1966

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được in năm 1964

Câu hỏi 5 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ là gì?

 • A
  Miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc
 • B
  Sử dụng nhuần nhuyễn kho tàng văn học dân gian Việt Nam
 • C
  Sáng tạon tình huống truyện
 • D
  Thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,… sinh động, hấp dẫn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ nội dung bài thơ, rút ra giá trị nghệ thuật của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Những cánh buồm là thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,… sinh động, hấp dẫn

Câu hỏi 6 :

Bài thơ thuộc thể thơ gì?

 • A
  Bốn chữ
 • B
  Năm chữ
 • C
  Tự do
 • D
  Lục bát

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào hình thức của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thuộc thể thơ tự do

Câu hỏi 7 :

Nội dung chính trong bài thơ Những cánh buồm nói về tình yêu biển của những ai?

 • A
  Hai ông cháu
 • B
  Hai cha con
 • C
  Hai mẹ con
 • D
  Hai bà cháu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính trong bài thơ Những cánh buồm nói về tình yêu biển của hai cha con

Câu hỏi 8 :

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây là gì?

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì

Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm

Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận

Cha gặp lại mình sau tiếng ước mơ con.

 • A
  Suy ngẫm của cha về ước mơ con
 • B
  Hình ảnh cha và con
 • C
  Cuộc trò chuyện giữa cha và cón
 • D
  Hình ảnh đẹp đẽ của biển cả

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn thơ, suy nghĩ và trả lời

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên nói về suy ngẫm của chà về ước mơ con

Câu hỏi 9 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau là gì?

Hai cha con bước đi trên cát

Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh

Bóng cha dài lênh khênh

Bóng con tròn chắc nịch

 • A
  Cuộc trò chuyện giữa cha và con
 • B
  Suy ngẫm của cha về ước mơ con
 • C
  Hình ảnh đẹp đẽ của biển cả
 • D
  Hình ảnh cha và con

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên nói về hình ảnh cha và con

close