Trắc nghiệm Tìm hiểu bài thơ Những cánh buồm Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Thơ
 • D
  Kịch
Câu 2 :

Những cánh buồm là sáng tác của ai?

 • A
  Nguyễn Trung Thông
 • B
  Hoàng Trung Thông
 • C
  Xuân Quỳnh
 • D
  Y Phương
Câu 3 :

Những cánh buồm in trong tập thơ nào?

 • A
  Những cánh buồm
 • B
  Mây và sóng
 • C
  Biển cả
 • D
  Đầu súng trăng treo
Câu 4 :

Bài thơ được in năm bao nhiêu?

 • A
  1963
 • B
  1964
 • C
  1965
 • D
  1966
Câu 5 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ là gì?

 • A
  Miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc
 • B
  Sử dụng nhuần nhuyễn kho tàng văn học dân gian Việt Nam
 • C
  Sáng tạon tình huống truyện
 • D
  Thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,… sinh động, hấp dẫn
Câu 6 :

Bài thơ thuộc thể thơ gì?

 • A
  Bốn chữ
 • B
  Năm chữ
 • C
  Tự do
 • D
  Lục bát
Câu 7 :

Nội dung chính trong bài thơ Những cánh buồm nói về tình yêu biển của những ai?

 • A
  Hai ông cháu
 • B
  Hai cha con
 • C
  Hai mẹ con
 • D
  Hai bà cháu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Thơ
 • D
  Kịch

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại thơ

Câu 2 :

Những cánh buồm là sáng tác của ai?

 • A
  Nguyễn Trung Thông
 • B
  Hoàng Trung Thông
 • C
  Xuân Quỳnh
 • D
  Y Phương

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Những cánh buồm là sáng tác của Hoàng Trung Thông

Câu 3 :

Những cánh buồm in trong tập thơ nào?

 • A
  Những cánh buồm
 • B
  Mây và sóng
 • C
  Biển cả
 • D
  Đầu súng trăng treo

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Những cánh buồm in trong tập thơ cùng tên

Câu 4 :

Bài thơ được in năm bao nhiêu?

 • A
  1963
 • B
  1964
 • C
  1965
 • D
  1966

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được in năm 1964

Câu 5 :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ là gì?

 • A
  Miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc
 • B
  Sử dụng nhuần nhuyễn kho tàng văn học dân gian Việt Nam
 • C
  Sáng tạon tình huống truyện
 • D
  Thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,… sinh động, hấp dẫn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ nội dung bài thơ, rút ra giá trị nghệ thuật của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Những cánh buồm là thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,… sinh động, hấp dẫn

Câu 6 :

Bài thơ thuộc thể thơ gì?

 • A
  Bốn chữ
 • B
  Năm chữ
 • C
  Tự do
 • D
  Lục bát

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào hình thức của bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thuộc thể thơ tự do

Câu 7 :

Nội dung chính trong bài thơ Những cánh buồm nói về tình yêu biển của những ai?

 • A
  Hai ông cháu
 • B
  Hai cha con
 • C
  Hai mẹ con
 • D
  Hai bà cháu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính trong bài thơ Những cánh buồm nói về tình yêu biển của hai cha con

close