Trắc nghiệm Vài nét về tác giả An-phông-xơ Đô-đê Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

An-phông-xơ Đô-đê là nhà văn người nước nào?

 • A

  Nga

 • B

  Mĩ

 • C

  Pháp

 • D

  Đan Mạch

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của nhà văn An-phông-xơ Đô-đê?

 • A

  1841-1897

 • B

  1840-1897

 • C

  1840-1898

 • D

  1840-1899

Câu 3 :

An-phông-xơ Đô-đê đạt giải thưởng Văn chương Pháp với tác phẩm nào?

 • A

  Người đàn bà đang yêu (1858)

 • B

  Thiện xạ Tartarin (1872)

 • C

  Người bất tử (1883)

 • D

  Fromont cháu trẻ và cụ Riler (1874)

Câu 4 :

An-phông-xơ Đô-đê bắt đầu viết văn từ năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  13

 • B

  14

 • C

  15

 • D

  16

Câu 5 :

Các tác phẩm của An-phông-xơ Đô-đê có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Thấm đẫm tinh thần nhân đạo và tinh tế

 • B

  Trữ tình, lãng mạn

 • C

  Tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do

 • D

  Giản dị, thâm trầm, hàm súc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

An-phông-xơ Đô-đê là nhà văn người nước nào?

 • A

  Nga

 • B

  Mĩ

 • C

  Pháp

 • D

  Đan Mạch

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo trong SGK trang 21 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

An-phông-xơ Đô-đê là một nhà văn Pháp và là tác giả của nhiều tập truyện ngắn nổi tiếng

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của nhà văn An-phông-xơ Đô-đê?

 • A

  1841-1897

 • B

  1840-1897

 • C

  1840-1898

 • D

  1840-1899

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo trong SGK trang 21 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

An-phông-xơ Đô-đê sinh ngày 13/05/1840, mất ngày 16/12/1897.

Câu 3 :

An-phông-xơ Đô-đê đạt giải thưởng Văn chương Pháp với tác phẩm nào?

 • A

  Người đàn bà đang yêu (1858)

 • B

  Thiện xạ Tartarin (1872)

 • C

  Người bất tử (1883)

 • D

  Fromont cháu trẻ và cụ Riler (1874)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

An-phông-xơ Đô-đê đạt đến danh vọng trong làng văn chương Pháp qua giải thưởng Văn chương Pháp với quyển "Fromont cháu trẻ và cụ Riler" (1874)

Câu 4 :

An-phông-xơ Đô-đê bắt đầu viết văn từ năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  13

 • B

  14

 • C

  15

 • D

  16

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

An-phông-xơ Đô-đê bắt đầu viết văn từ năm 14 tuổi, đến năm 18 tuổi ra thị tập Những người đàn bà đang yêu (1858) và được đón nhận

Câu 5 :

Các tác phẩm của An-phông-xơ Đô-đê có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Thấm đẫm tinh thần nhân đạo và tinh tế

 • B

  Trữ tình, lãng mạn

 • C

  Tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do

 • D

  Giản dị, thâm trầm, hàm súc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc một vài tác phẩm của A. Đô-đê hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm của An-phông-xơ Đô-đê thấm đẫm tinh thần nhân đạo và tinh tế, giàu chất thơ và nhiệt thành gửi gắm niềm tin vào phẩm chất tốt đẹp của con người với lối hành văn giản dị, nhẹ nhàng, có tính triết lí và giàu cảm xúc

close