Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Vũ Đình Liên Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Vũ Đình Liên?

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hải Dương

 • D

  Hà Nội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Ôn lại thông tin về nhà thơ Vũ Đình Liên

Lời giải chi tiết :

Vũ Đình Liên quê gốc ở Hải Dương

Câu hỏi 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Vũ Đình Liên?

 • A

  1913 - 1996

 • B

  1920 - 2014

 • C

  1930 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ôn lại thông tin về nhà thơ Vũ Đình Liên

Lời giải chi tiết :

Vũ Đình Liên sinh ngày 12/11/1913, mất ngày 18/01/1996

Câu hỏi 3 :

Vũ Đình Liên là nhà thơ tiêu biểu trong phong trào nghệ thuật nào?

 • A

  Văn xuôi hiện thực

 • B

  Văn xuôi lãng mạn

 • C

  Thơ mới

 • D

  Kịch nói

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Ôn lại thông tin về nhà thơ Vũ Đình Liên

Lời giải chi tiết :

Ông là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào thơ mới

Câu hỏi 4 :

Đâu không phải là sáng tác của Vũ Đình Liên

 • A

  Lũy tre xanh

 • B

  Mấy vần thơ

 • C

  Hạnh phúc

 • D

  Mùa xuân cộng sản

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ôn lại thông tin về nhà thơ Vũ Đình Liên

Lời giải chi tiết :

Mấy vần thơ là sáng tác của Thế Lữ chứ không phải của Vũ Đình Liên

Câu hỏi 5 :

Đâu là nhận định đúng về phong cách sáng tác của Vũ Đình Liên?

 • A

  Thơ ông là những dòng chảy tâm tình, dạt dào, bao la, rạo rực

 • B

  Thơ ông là những sầu vương của thời đại

 • C

  Thơ ông hào sảng tràn ngập khí thế của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết

 • D

  Thông ông mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Ôn lại thông tin về nhà thơ Vũ Đình Liên

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác của Vũ Đình Liên mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Ngoài viết thơ, Vũ Đình Liên còn làm những công việc gì?

Nghiên cứu văn học

Buôn bán

Dịch thuật

Chữa bệnh

Giảng dạy văn học

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nghiên cứu văn học

Dịch thuật

Giảng dạy văn học

Phương pháp giải :

Ôn lại thông tin về nhà thơ Vũ Đình Liên

Lời giải chi tiết :

Ngoài viết thơ, Vũ Đình Liên còn nghiên cứu văn học, dịch thuật, giảng dạy văn học

close