Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Thép Mới Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Thép Mới?

 • A
  Hải Phòng
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Hà Nội
 • D
  Quảng Nam
Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Thép Mới?

 • A
  1910 – 1987
 • B
  1925 – 1991
 • C
  1935 – 2015
 • D
  1940 – 2020
Câu 3 :

Đâu là những thể loại sáng tác của Thép Mới?

 • A
  Thơ, tiểu thuyết, báo chí
 • B
  Báo chí, bút kí, thuyết minh phim
 • C
  Truyện ngắn, thơ, phóng sự
 • D
  Truyện trinh thám, truyện tranh
Câu 4 :

Đâu không phải là giải thưởng mà Thép Mới đã nhận?

 • A
  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
 • B
  Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
 • C
  Huân chương Độc lập hạng Nhất
 • D
  Huân chương Chiến thắng hạng Nhất
Câu 5 :

Đâu là bút danh khác của Thép Mới?

 • A
  Phượng Kim
 • B
  Hồng Châu
 • C
  Ngột Lôi Quật
 • D
  A và B đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Thép Mới?

 • A
  Hải Phòng
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Hà Nội
 • D
  Quảng Nam

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thép Mới quê quán ở Hà Nội

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Thép Mới?

 • A
  1910 – 1987
 • B
  1925 – 1991
 • C
  1935 – 2015
 • D
  1940 – 2020

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thép Mới (1925 – 1991)

Câu 3 :

Đâu là những thể loại sáng tác của Thép Mới?

 • A
  Thơ, tiểu thuyết, báo chí
 • B
  Báo chí, bút kí, thuyết minh phim
 • C
  Truyện ngắn, thơ, phóng sự
 • D
  Truyện trinh thám, truyện tranh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ngoài báo chí, Thép Mới còn viết nhiều bút kí, thuyết minh phim

Câu 4 :

Đâu không phải là giải thưởng mà Thép Mới đã nhận?

 • A
  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
 • B
  Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
 • C
  Huân chương Độc lập hạng Nhất
 • D
  Huân chương Chiến thắng hạng Nhất

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thép Mới nhận các giải thưởng:

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

- Huân chương Độc lập hạng Nhất

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhất

Câu 5 :

Đâu là bút danh khác của Thép Mới?

 • A
  Phượng Kim
 • B
  Hồng Châu
 • C
  Ngột Lôi Quật
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông còn có bút danh khác là Phượng Kim, Hồng Châu

close