Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Bùi Hồng Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn Bùi Hồng tên thật là gì?

 • A

  Nguyễn Văn Hồng

 • B

  Bùi Nguyên Hồng

 • C

  Nguyễn Nguyên Hồng

 • D

  Bùi Văn Hồng

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Bùi Hồng?

 • A

  1931 - 2012

 • B

  1930 - 2011

 • C

  1929 - 2010

 • D

  1928 - 2009

Câu 3 :

Địa danh nào là quê quán của nhà văn Bùi Hồng?

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hà Tĩnh

 • D

  Ninh Bình

Câu 4 :

Nhà văn Bùi Hồng bắt viết và in các truyện kí, phê bình sách từ năm bao nhiêu?

 • A

  1950

 • B

  1951

 • C

  1952

 • D

  1953

Câu 5 :

Đâu không phải sáng tác của nhà văn Bùi Hồng?

 • A

  Trên đất Cẩm Bình

 • B

  Cá rô con không vâng lời mẹ

 • C

  Mười năm ghi nhận

 • D

  Những ngày thơ ấu

Câu 6 :

Nhà văn Bùi Hồng được trao tặng giải thưởng của Ủy ban Thiếu niên nhi đồng và Hội nhà văn Việt Nam cho tác phẩm nào?

 • A

  Cá rô con không vâng lời mẹ

 • B

  Trên đất Cẩm Bình

 • C

  Mười năm ghi nhận

 • D

  Hương cây – mối tình đầu của tôi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn Bùi Hồng tên thật là gì?

 • A

  Nguyễn Văn Hồng

 • B

  Bùi Nguyên Hồng

 • C

  Nguyễn Nguyên Hồng

 • D

  Bùi Văn Hồng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Bùi Hồng tên thật là Bùi Văn Hồng

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Bùi Hồng?

 • A

  1931 - 2012

 • B

  1930 - 2011

 • C

  1929 - 2010

 • D

  1928 - 2009

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Bùi Hồng sinh ngày 05/12/1931, mất ngày 22/11/2012

Câu 3 :

Địa danh nào là quê quán của nhà văn Bùi Hồng?

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hà Tĩnh

 • D

  Ninh Bình

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Bùi Hồng quê tại Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Câu 4 :

Nhà văn Bùi Hồng bắt viết và in các truyện kí, phê bình sách từ năm bao nhiêu?

 • A

  1950

 • B

  1951

 • C

  1952

 • D

  1953

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Bùi Hồng bắt viết và in các truyện kí, phê bình sách từ năm 1951

Câu 5 :

Đâu không phải sáng tác của nhà văn Bùi Hồng?

 • A

  Trên đất Cẩm Bình

 • B

  Cá rô con không vâng lời mẹ

 • C

  Mười năm ghi nhận

 • D

  Những ngày thơ ấu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Những ngày thơ ấu không phải sáng tác của nhà văn Bùi Hồng

Câu 6 :

Nhà văn Bùi Hồng được trao tặng giải thưởng của Ủy ban Thiếu niên nhi đồng và Hội nhà văn Việt Nam cho tác phẩm nào?

 • A

  Cá rô con không vâng lời mẹ

 • B

  Trên đất Cẩm Bình

 • C

  Mười năm ghi nhận

 • D

  Hương cây – mối tình đầu của tôi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Bùi Hồng được trao tặng giải thưởng của Ủy ban Thiếu niên nhi đồng và Hội nhà văn Việt Nam cho tác phẩm Trên đất Cẩm Bình (truyện ký, 1968)

close