Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Ghe xuồng Nam Bộ Văn 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ được trích từ báo điện tử nào?

 • A
  dlib.huc.edu.vn
 • B
  baogiaothong.vn
 • C
  chonoicantho.vn
 • D
  dsvh.gov.vn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ được trích từ báo điện tử chonoicantho.vn

Câu hỏi 2 :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ giới thiệu những loại phương tiện nào?

 • A
  Ghe, xuồng
 • B
  Tàu, xuồng
 • C
  Ca nô, ghe
 • D
  Thuyền, ca nô

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý nhan đề

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ giới thiệu những loại phương tiện: ghe, xuồng

Câu hỏi 3 :

Về xuồng, có những loại phổ biến nào?

 • A
  Xuồng ba lá, xuồng năm lá
 • B
  Xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn
 • C
  Xuồng độc mộc, xuồng máy
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý đoạn (2)

Lời giải chi tiết :

Về xuồng, có các loại phổ biến như xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ giòn, xuồng độc mộc, xuồng máy…

Câu hỏi 4 :

Xuồng ba lá có chiều dài trung bình bao nhiêu mét?

 • A
  3 mét
 • B
  4 mét
 • C
  5 mét
 • D
  6 mét

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý đoạn “Xuồng ba lá” đến “Riêng Cần Thơ có xuồng năm lá”

Lời giải chi tiết :

Xuồng ba lá có chiều dài trung bình 4 mét

Câu hỏi 5 :

Xuồng tam bản thường được các điền chủ hạng nhỏ và vừa sử dụng để đi lại trên đâu?

 • A
  Sông rạch
 • B
  Biển
 • C
  Ao hồ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý đoạn “Xuồng tam bản” đến “cào tôm cá”

Lời giải chi tiết :

Xuồng tam bản thường được các điền chủ hạng nhỏ và vừa sử dụng để đi lại trên sông rạch

Câu hỏi 6 :

Về ghe, văn bản nhắc đến những loại nào?

 • A
  Ghe bầu, ghe lồng, ghe chài
 • B
  Ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu
 • C
  Ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rùng Phước Hải, ghe Cửa Đại
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chú ý phần (3) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Về ghe thường có những loại: Ghe bầu, ghe lồng, ghe chài, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rùng Phước Hải, ghe Cửa Đại

Câu hỏi 7 :

Ghe hầu là loại ghe có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Ghe lớn, đầu mũi dài, có mui che nắng mưa nắng, lòng ghe được ngăn thành từng khoang nhỏ
 • B
  Có mũi và lái nhọn, bụng phình, có tải trọng tương đối lớn, chạy buồm, lướt sóng tốt và đi nhanh, có nhiều chèo
 • C
  To và chở nhiều nhất, có mui rất kiên cố, gồm nhiều mảnh gỗ ghép lại, có hai tầng
 • D
  Đầu mũi dài và khá phẳng, có bánh lái gập bên hông, dáng nhỏ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (3)

Lời giải chi tiết :

Ghe hầu là loại ghe có mũi và lái nhọn, bụng phình, có tải trọng tương đối lớn, chạy buồm, lướt sóng tốt và đi nhanh, có nhiều chèo

Câu hỏi 8 :

Loại ghe nào được dùng để vận chuyển hàng hóa đi dọc bờ biển?

 • A
  Ghe cào tôm
 • B
  Ghe chài
 • C
  Ghe lồng
 • D
  Ghe hầu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (3)

Lời giải chi tiết :

Ghe lồng là loại ghe dùng để vận chuyển hàng hóa đi dọc bờ biển

Câu hỏi 9 :

Loại ghe nào thường dùng để chở lúa gạo, than củi?

 • A
  Ghe cào tôm
 • B
  Ghe chài
 • C
  Ghe lồng
 • D
  Ghe hầu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần (3)

Lời giải chi tiết :

Ghe chài là loại ghe thường dùng để chở lúa gạo, than củi

Câu hỏi 10 :

Mục đích của văn bản này là gì?

 • A
  Nêu cảm nhận, tình cảm của tác giả về các loại phương tiện
 • B
  Giới thiệu về các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ
 • C
  Phân tích sự hữu ích của các loại ghe, xuồng
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Mục đích của văn bản là giới thiệu về các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ

close