Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Ghe xuồng Nam Bộ Văn 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ được trích từ báo điện tử nào?

 • A
  dlib.huc.edu.vn
 • B
  baogiaothong.vn
 • C
  chonoicantho.vn
 • D
  dsvh.gov.vn
Câu 2 :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ giới thiệu những loại phương tiện nào?

 • A
  Ghe, xuồng
 • B
  Tàu, xuồng
 • C
  Ca nô, ghe
 • D
  Thuyền, ca nô
Câu 3 :

Về xuồng, có những loại phổ biến nào?

 • A
  Xuồng ba lá, xuồng năm lá
 • B
  Xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn
 • C
  Xuồng độc mộc, xuồng máy
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 4 :

Xuồng ba lá có chiều dài trung bình bao nhiêu mét?

 • A
  3 mét
 • B
  4 mét
 • C
  5 mét
 • D
  6 mét
Câu 5 :

Xuồng tam bản thường được các điền chủ hạng nhỏ và vừa sử dụng để đi lại trên đâu?

 • A
  Sông rạch
 • B
  Biển
 • C
  Ao hồ
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Mục đích của văn bản này là gì?

 • A
  Nêu cảm nhận, tình cảm của tác giả về các loại phương tiện
 • B
  Giới thiệu về các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ
 • C
  Phân tích sự hữu ích của các loại ghe, xuồng
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ được trích từ báo điện tử nào?

 • A
  dlib.huc.edu.vn
 • B
  baogiaothong.vn
 • C
  chonoicantho.vn
 • D
  dsvh.gov.vn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ được trích từ báo điện tử chonoicantho.vn

Câu 2 :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ giới thiệu những loại phương tiện nào?

 • A
  Ghe, xuồng
 • B
  Tàu, xuồng
 • C
  Ca nô, ghe
 • D
  Thuyền, ca nô

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý nhan đề

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ghe xuồng Nam Bộ giới thiệu những loại phương tiện: ghe, xuồng

Câu 3 :

Về xuồng, có những loại phổ biến nào?

 • A
  Xuồng ba lá, xuồng năm lá
 • B
  Xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn
 • C
  Xuồng độc mộc, xuồng máy
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý đoạn (2)

Lời giải chi tiết :

Về xuồng, có các loại phổ biến như xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ giòn, xuồng độc mộc, xuồng máy…

Câu 4 :

Xuồng ba lá có chiều dài trung bình bao nhiêu mét?

 • A
  3 mét
 • B
  4 mét
 • C
  5 mét
 • D
  6 mét

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý đoạn “Xuồng ba lá” đến “Riêng Cần Thơ có xuồng năm lá”

Lời giải chi tiết :

Xuồng ba lá có chiều dài trung bình 4 mét

Câu 5 :

Xuồng tam bản thường được các điền chủ hạng nhỏ và vừa sử dụng để đi lại trên đâu?

 • A
  Sông rạch
 • B
  Biển
 • C
  Ao hồ
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý đoạn “Xuồng tam bản” đến “cào tôm cá”

Lời giải chi tiết :

Xuồng tam bản thường được các điền chủ hạng nhỏ và vừa sử dụng để đi lại trên sông rạch

Câu 6 :

Mục đích của văn bản này là gì?

 • A
  Nêu cảm nhận, tình cảm của tác giả về các loại phương tiện
 • B
  Giới thiệu về các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ
 • C
  Phân tích sự hữu ích của các loại ghe, xuồng
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Mục đích của văn bản là giới thiệu về các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ

close