Viết đoạn văn tóm tắt nội dung văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?”

Tải về

Văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là văn bản thông tin đặc sắc, cung cấp những thông tin bổ ích về sự đa dạng loài và qua đó nói lên tầm ảnh hưởng của con người với sinh vật

Quảng cáo

Văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào? là văn bản thông tin đặc sắc, cung cấp những thông tin bổ ích về sự đa dạng loài và qua đó nói lên tầm ảnh hưởng của con người với sinh vật. Mở đầu văn bản, tác giả đã trình bày sự đa dạng sinh vật với hàng triệu loài cùng sinh sống và ảnh hưởng lẫn nhau trong hành tinh. Động vật trên Trái Đất tồn tại trong mối quan hệ đối kháng và hỗ trợ lẫn nhau, làm nên sự đa dạng, tồn tại và tiến hóa của các loài vật. Đặc biệt trong hành tinh này, con người được xem là động vật bậc cao với khả năng sáng tạo và ảnh hưởng đến thế giới. Nhiều hành động của con người đã làm ảnh hưởng môi trường, gây ra những tác động tiêu cực đến các loài động vật. Phần cuối văn bản, tác giả đã mượn lời nói của bộ phim để đưa ra mong muốn và ý kiến về đa dạng loài trong sự sống. 

 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close