Tổng hợp các cách mở bài cho bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm lớp 6

Cuộc sống ngày càng phát triển, những biến đổi về con người cũng ngày càng trở nên rõ rệt hơn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Cuộc sống ngày càng phát triển, những biến đổi về con người cũng ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Một trong những vấn đề nổi trong xã hội hiện nay đó là….

Mẫu 2

Ta biết rằng, con người là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng xã hội. Những vấn đề về xã hội lại là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người hay chính con người mà nhiều vấn đề đã xảy ra. ….. là một trong những vấn đề nóng được toàn xã hội quan tâm.

Mẫu 3

Xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển, kèm theo đó là những hệ lụy cực kì nghiêm trọng về vấn đề …..

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close