Tổng hợp các cách kết bài cho bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm lớp 6

Như vậy, ….. là vấn đề mang những bài học hay thức tỉnh con người một cách sâu sắc. Với mỗi chúng ta

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Như vậy, ….. là vấn đề mang những bài học hay thức tỉnh con người một cách sâu sắc. Với mỗi chúng ta hãy nâng cao ý thức bản thân để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Mẫu 2

Vấn đề trên không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà nó còn ảnh hưởng đến cả tập thể hay toàn xã hội. Mỗi người hãy hiểu thấu vấn đề để cuộc sống trở nên văn minh hơn.

Mẫu 3

Với những gì mà vấn đề đem đến, con người cần hiểu rõ mục đích và kết quả của nó để từ đó có thể rút ra cho bản thân nhiều bài học, kiến thức quý.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close