Hướng dẫn cách viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận lớp 6

1. Hướng dẫn phân tích đề bài - Dạng bài: biên bản

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hướng dẫn phân tích đề bài

- Dạng bài: biên bản

- Yêu cầu: viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận

Dàn bài chung

- Đầu biên bản, phía bên phải ghi quốc hiệu và tiêu ngữ; phía bên trái ghi tên cơ quan chức năng có nhiệm vụ tổ chức cuộc họp, cuộc thảo luận hay xử lí vụ việc.

- Dưới từ “Biên bản”, ghi khái quát vấn đề mà cuộc họp, cuộc thảo luận cần giải quyết  hay nội dung của vụ việc cần xử lí, làm thành tên gọi của biên bản

- Ghi thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, cuộc thảo luận, xử lí vụ việc,…

- Ghi thành phần tham dự và tên người chủ trì, người thư kí.

- Ghi diễn biến của cuộc họp, cuộc thảo luận hay cuộc xử lí vụ việc với các nội dung cụ thể, theo đúng thực tế đã diễn ra (bao gồm các ý tường trình, phát biểu và kết luận).

- Ghi thời gian kết thúc cuộc họp, cuộc thảo luận hay cuộc xử lí vụ việc.

- Người chủ trì và thư kí (tùy từng trường hợp, có thể thêm người làm chứng) kí tên.

Ví dụ minh họa Mẫu 1

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

LỚP 6A1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu: 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Phòng học lớp 6A1 trường THCS Lê Lợi

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A1

Chủ trì: Nguyễn Nhật Linh – Lớp trưởng

Thư kí: Phạm Việt Hà – Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt

(1) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Linh đứng lên tổ chức thảo luận, yêu cầu các tổ đưa ra ý kiến về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

(2) Các tổ lần lượt trình bày ý kiến.

(3) Lớp trưởng Nguyễn Nhật Linh tổng kết và thư kí Phạm Việt Hà ghi lại trên bảng các ý kiến của cả lớp:

- Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon mà thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

- Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”

-  Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

-  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

- Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 03 năm 2022

Thư kí

Phạm Việt Hà

Chủ tọa

Linh

Nguyễn Nhật Linh

Ví dụ minh họa Mẫu 2

Trường THCS VN.DOC
Lớp 6G

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm điểm tình hình thi đua học tập tháng 12 năm 2023 của lớp 6B

Thời gian: bắt đầu từ lúc 11h00 ngày 8 tháng 1 năm 2024 (tiết sinh hoạt lớp)

Địa điểm: phòng học lớp 6G

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh lớp 6G

Chủ trì: Lớp trưởng lớp 6G Trần Thị Bảo Châu

Thư kí: Bí thư lớp 6G Lê Hoài Nam

Nội dung: thảo luận về tình hình thi đua học tập của lớp trong tháng 12 vừa qua và đưa ra những mục tiêu, giải pháp để nâng cao thành tích học tập của cả lớp trong tháng 1.

1. Lớp trưởng trình bày lý do tổ chức cuộc họp và các nội dung cần bàn luận, triển khai trong cuộc họp.

2. Kiểm điểm về tình hình thi đua học tập của lớp trong tháng 12:

- Lớp trưởng tổng kết những thành tích tập thể mà lớp đã đạt được trong tháng 12 (qua đợt thi đua tháng 12 và kì thi học kì 1 diễn ra trong tháng 12)

- Tổ trưởng các tổ lần lượt trình bày về tình hình học tập của các tổ viên (về mặt tích cực và tiêu cực như chấp hành nội quy của lớp của trường, làm bài tập về nhà, phát biểu xây dựng bài...)

3. Đề ra các giải pháp để nâng cao thành tích học tập của lớp trong tháng 1

- Tổ chức các buổi học nhóm, học tại thư viện trường để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

- Nhắc nhở, khuyên nhủ với những bạn thường vi phạm nội quy trường và lớp học

- Khuyến khích các bạn học sinh năng nổ tham gia các hoạt động tập thể, siêng năng phát biểu xây dựng bài

4. Đặt ra mục tiêu cho tập thể lớp trong tháng 1:

- Giảm số lượng trường hợp vi phạm nội quy của trường và lớp

- Tăng chất lượng các tiết học, điểm thi đua của lớp

- Dành giải cao trong hội diễn văn nghệ chào năm mới 2024

5. Kết luận: Lớp trưởng tóm tắt các nội dung của cuộc họp đã thống nhất

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h50 ngày 8 tháng 1 năm 2024

Thư kí
Lê Hoài Nam

Lớp trưởng
Trần Thị Bảo Châu

Ví dụ minh họa Mẫu 3

Trường THCS VN.DOC
Lớp 6B

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm điểm tình hình học tập tháng 3 năm 2022 của lớp 6B

Thời gian: bắt đầu từ lúc 10h30 ngày 1 tháng 4 năm 2022 (tiết sinh hoạt lớp)

Địa điểm: phòng học lớp 6B

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh lớp 6B

Chủ trì: lớp trưởng Nguyễn Văn K

Thư kí: lớp phó Hoàng Thị H

Nội dung: thảo luận về tình hình học tập của lớp trong tháng 3 vừa qua và đưa ra những mục tiêu, giải pháp để nâng cao thành tích học tập của cả lớp trong tháng 4.

1. Lớp trưởng trình bày lý do tổ chức cuộc họp và các nội dung cần thảo luận trong cuộc họp

2. Kiểm điểm về tình hình học tập của lớp trong tháng 3:

- Tổ trưởng các tổ lần lượt trình bày về tình hình học tập của các tổ viên (bạn nào nghỉ học nhiều, thường đi muộn, được điểm cao, không làm bài tập…)

- Lớp trưởng tổng kết những thành tích tập thể mà lớp đã đạt được trong tháng 3 (qua các đợt thi đua tuần, thi đua tháng…)

3. Đề ra các giải pháp để nâng cao thành tích học tập của lớp trong tháng 4

- Thành lập các đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập tiến bộ

- Tổ chức các buổi học và làm bài tập ở thư viện theo nhóm để đốc thúc nhau học bài

- Có sự nhắc nhở, khuyên nhủ với những bạn thường đi học muộn, không làm bài tập

4. Đề ra mục tiêu cho tháng 4:

- Không có bạn nào không làm bài tập về nhà, không học bài cũ

- Tăng số lượng các bạn đạt điểm cao, giảm số lượng các bạn bị điểm thấp

- Đạt thành tích cao trong đợt thi đua chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4

5. Kết luận: Lớp trưởng tóm tắt các nội dung đã được thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h ngày 1 tháng 4 năm 2022

Thư kí
Hoàng Thị H

Lớp trưởng
Nguyễn Văn K

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close