Tổng hợp các cách mở bài cho đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát lớp 6

Mẫu 1 ……. (trích bài ca dao). Đây là một bài thơ lục nát hay nói về….. Qua bài thơ này, tác giả muốn nói với chúng ta rằng……

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

……. (trích bài ca dao). Đây là một bài thơ lục nát hay nói về….. Qua bài thơ này, tác giả muốn nói với chúng ta rằng……

Mẫu 2

Bài thơ lúc bát …… tuy ngắn nhưng tứ thơ rất hay. Bài thơ viết về …..

Mẫu 3

Một trong những tác phẩm hay nói về ….., bài thơ ….. là một trong những bài đặc sắc và đã đi vào tâm tư của rất nhiều thế hệ người đọc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close