Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về Thạch Sanh

Tải về

Thạch Sanh là một người có nguồn gốc xuất thân cao quý: chàng là Thái Tử con của Ngọc Hoàng được sai xuống đầu thai

Quảng cáo

Thạch Sanh là một người có nguồn gốc xuất thân cao quý: chàng là Thái Tử con của Ngọc Hoàng được sai xuống đầu thai. Chàng được sinh ra trong 1 gia đình nông dân nghèo đã cao tuổi mà chưa có con. Thạch Sanh đã nhiều lần lập chiến công hiển hách, thu được nhiều chiến lợi phẩm quý: Chàng đã chém chằn tinh giúp dân và lấy được bộ cung tên vàng ở chỗ nó. Chàng còn bắn đại bàng cứu được công chúa cho nhà Vua, chàng còn cứu Thái Tử con vua Thủy Tề ở dưới nước và được tặng một cây đàn kì diệu để đánh đuổi quân của 18 nước chư hầu. Vì những chiến công đó nên Thạch Sanh được cưới công chúa làm phò mã và được vua truyền ngôi.

 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close