Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh: a) Thích màu xanh ? b) Thích màu đỏ ? c) Thích màu trắng ? d) Thích màu tím ?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:

a) Thích màu xanh ?                                   b) Thích màu đỏ ?

c) Thích màu trắng ?                                  d) Thích màu tím ?

Phương pháp giải:

- Từ biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích màu xanh, 25% số học sinh thích màu đỏ, 20% số học sinh thích màu trắng và 15% số học sinh thích màu tím. Từ đó ta tìm được số học sinh thích mỗi loại màu đó.

- Quy tắc tìm a% của một số B: Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

a) Có 40% số học sinh thích màu xanh. Vậy số học sinh thích màu xanh là: 

                 120 : 100 × 40 = 48 (học sinh)

b) Có 25% số học sinh thích màu đỏ. Vậy số học sinh thích màu đỏ là:

                120 : 100 × 25 = 30 (học sinh)

c) Có 20% số học sinh thích màu trắng. Vậy số học sinh thích màu trắng là:

                120 : 100 × 20 = 24 (học sinh)

d) Có 15% số học sinh thích màu tím. Vậy số học sinh thích màu tím là:

                120 : 100 × 15 = 18 (học sinh)

                               Đáp số: a) 48 học sinh;

                                            b) 30 học sinh;

                                            c) 24 học sinh;

                                            d) 18 học sinh.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

 

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Phương pháp giải:

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học: 

- Có 17,5% số học sinh là học sinh giỏi.

- Có 60% số học sinh là học sinh khá.

- Có 22,5% số học sinh là học sinh trung bình.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của một trường tiểu học.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

- Có 50% số sách là truyện thiếu nhi;

- Có 25% số sách là sách giáo khoa;

- Có 25% số sách là các loại sách khác.

b) Ví dụ 2: Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 5C. Biết rằng lớp 5C có 32 học sinh, hỏi có bao nhiêu bạn tham gia môn Bơi?

Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 12,5% học sinh tham gia môn bơi.

Vậy số học sinh tham gia môn Bơi là:

           32 × 12,5 : 100 = 4 (học sinh)

                                Đáp số: 4 học sinh

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close