Toán lớp 5 trang 64, 65 Luyện tập

Đặt tính rồi tính: a) 67,2 : 7; b) 3,44 : 4;

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(67,2 : 7\);                           b) \(3,44 : 4\);

c) \(42,7 : 7\);                           d) \(46,827 : 9\)

Phương pháp giải:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a)

Trong phép chia này, thương là \(1,24\), số dư là \(0,12\).

Thử lại: \(1,24 × 18 + 0,12 = 22,44\)

b) Tìm số dư của phép chia sau:

Phương pháp giải:

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư để tìm số dư của phép chia.

Lời giải chi tiết:

b) Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư ta tìm được số dư là \(0,14\).

Vậy trong phép chia này, thương là \(2,05\), số dư là \(0,14\).

Thử lại: \(2,05\times 21 + 0,14 = 43,19\).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

\(a)\;26,5 : 25\);                                       \(b)\;12,24 : 20\)

Chú ý : Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách: viết thêm chữ số \(0\) vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia. Chẳng hạn:

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo quy tắc đã học. 

Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách: viết thêm chữ số \(0\) vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Có \(8\) bao gạo nặng \(243,2 kg\). Hỏi \(12\) bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có thể giải bằng hai cách:

Cách 1: Rút về đơn vị.

Tìm số gạo của 1 bao, sau đó tìm số gạo của 12 bao.

Cách 2: Tìm tỉ số.

Tìm tỉ số của 12 bao và 8 bao, sau đó tìm số gạo của 12 bao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

8 bao gạo: 243,2kg

12 bao gạo: .... kg?

Cách 1:

Mỗi bao cân nặng số ki-lô-gam là:

            \(243,2 : 8 = 30,4\;(kg)\)

\(12\) bao cân nặng số ki-lô-gam là:

            \( 30,4 \times 12 = 364,8\;(kg)\)

                                      Đáp số: \(364,8kg.\)

Cách 2:

\(12\) bao gạo gấp \(8\) bao gạo số lần là:

            \(12 : 8 =  \dfrac{12}{8}= 1,5\) (lần)

\(12\) bao cân nặng số ki-lô-gam là:

            \(243,2 \times 1,5 = 364,8\;(kg)\)

                                      Đáp số: \(364,8kg.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close