Toán lớp 5 trang 126 Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ? Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định hình trụ trong các hình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy hình A và hình E là hình trụ.

Bài 2

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các vật có dạng hình cầu.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy quả bóng bàn và viên bi có dạng hình cầu.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:

a) Hình trụ;                                                b) Hình cầu.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình dạng của hình trụ và hình cầu để tìm các vật có dạng hình trụ hoặc hình cầu.

Lời giải chi tiết:

a) Một số vật có dạng hình trụ là: lon sữa, ống cống, thùng nước, lon nước ngọt, ...

b) Một số vật có dạng hình cầu là: quả bóng đá, viên bi, quả địa cầu, quả bi da, ...

Lý thuyết

a) Giới thiệu hình trụ

Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh.

b) Giới thiệu hình cầu

 • Toán lớp 5 trang 127 Luyện tập chung

  Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC. a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó. b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

 • Toán lớp 5 trang 128 Luyện tập chung

  Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp). b) Tính thể tích bể cá đó.

 • Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện tập chung

  Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6 Vậy : 15% của 120 là 18. a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... Vậy : 17,5% của 240 là ... b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

 • Toán lớp 5 trang 123 Luyện tập chung

  Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

 • Toán lớp 5 trang 122, 123 Thể tích hình lập phương

  Viết số đo thích hợp vào ô trống:Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close